دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

1:51:40 PM 1398 / 07 / 29
 

اهم مصوبات شورای آموزشی دانشگاه  علوم پزشکی کاشان در سال 1389

 
فروردین ماه
 
1- عطف بنامه شماره 586204 مورخ 11/12/88 معاونت آموزشی وزارت متبوع ، مقرر گردید درس تاریخ فرهنگ و تمدن ایران و اسلام در قالب 2 واحد طبق سر فصل ارائه شده از طرف ستاد انقلاب فرهنگی در برنامه درسی کلیه رشته دانشگاه از ورودی های 89 به بعد گنجانده شود.مسئولیت ارائه درس با گروه معارف اسلامی و نظارت و هماهنگی با دانشکده های مربوطه است.
 
2- مقرر شد در مورد وضعیت تشکیل کلاسها در هفته آخر سال قبل از عید اطلاعات دقیقی از طرف دانشکده ها تهیه و ارائه گردد.
 
 اردیبهشت ماه
 
1- به منظور ارج نهادن به ارزشهای دفاع مقدس و ماندگاری و تداوم فرهنگ و روحیه ایثار و مقابله با تهاجم دشمنان در جوانان با کلیات ارائه و اختصاص سر فصل هایی از آموزش دروس عمومی با نام ارزشهای دفاع مقدس برای کلیه دانشجویان رشته های مختلف موافقت گردید. لذا جهت کارشناسی بیشتر ، مقرر گردید موضوع در شورای آموزشی دانشکده ها مطرح و نتیجه را جهت تصمیم گیری نهایی به این حوزه ارجاع نمایند.
 
2- عطف به نامه 603080مورخ 22/12/88 دبیرمحترم شورای عالی برنامه ریزی وزارت متبوع ، در خصوص حذف نمرات زیر ده مشروط به افزایش اخذ نمره 16 یا بالاتر در سنوات بعدی و تسری آن به نیمسال های قبل از سال 13/2/88، مقرر گردید مشروط به اینکه این دسته از دانشجویان درس مورد نظر را مجددا به صورت میهمان در سایر دانشگاهها نگذرانده باشند با آنها موافقت گردد.
 
3- مقرر گردید درخواست متقاضیان تبدیل وضعیت از درمان به آموزشی ، و یا هر گونه درخواست جهت کادر آموزشی دانشگاه، ضابطه مند گردد. ضوابط مد نظر در جلسات آینده مطرح خواهد شد.
 

4- عطف به آئین نامه اداری استخدامی اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها موضوع نامه شماره 428686 مورخ 23/10/87 وزیر محترم وقت ماده 26 در خصوص پایه تشویقی به ازاء هر پنج سال خدمت جهت اعضاء هیئت علمی پیمانی و رسمی مقرر شد در صورت احراز هر یک از شرایط ذیل ، به واجدین شرایط اعطاء گردد.

الف- کسانی که تا تاریخ صدور آئین نامه فوق هیچگونه پایه تشویقی دریافت ننموده اند.

ب- کسانی که قبل از صدور بخشنامه فوق با توجه به قوانین قبلی حداقل یکبار یک پایه گرفته اند در صورت احراز 15 امتیاز از مجموع 25 امتیاز (از سال 82 به بعد) بر اساس جدول زیر مشمول دریافت پایه تشویقی خواهند بود. مسئول پیشنهاد پایه تشویقی دانشکده محل خدمت هیئت علمی تائید نهایی و اجرا معاونت آموزشی دانشگاه خواهد بود.

 
1- پژوهشی (انگلیسی از سال 82 به بعد)
 
5 امتیاز (طبق قانون ارتقاء)
 

2- آموزشی:

o فرآیند برتر (5)

o رتبه کشوری (5)

o ارتقاء (5)

o واحد معادل (5)

 

 

حداکثر 10 امتیاز

هر 20 واحد تدریس یا معادل آن 1 امتیاز

3- نظر سنجی:

o دانشجویان تا 5 امتیاز

o دانشکده تا 2 امتیاز

o دانشگاه تا 3 امتیاز

حداکثر 10 امتیاز

 

5- درخواست شفاهی دانشکده پرستاری مبنی بر ارائه واحد کار آموزی دانشجویان آن دانشکده در تابستان 89 مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. مسئولیت کلیه برنامه ریزی ها و هماهنگی ها بر عهده خود دانشکده مربوطه است.

 
 خرداد ماه
 
1- عطف به نامه شماره 69708 مورخ 26/2/89 قائم مقام معاون آموزشی وزارت متبوع در خصوص ارائه دو واحد درس فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، مقرر شد کلیه دانشجویانی که از شهریور 89 به بعد جهت ادامه تحصیل ملزم به انتخاب واحد هستند بایستی این درس را تا پایان دوره تحصیلی خود گذرانده در کارنامه فارغ التحصیل آنها ثبت و ضبط شده باشد.
 
2-مقرر گردید مرکز توسعه آموزش فرمی را جهت انتخاب استاد نمونه طراحی نمایند.
 
3-بند اخر صورتجلسه شماره 142 شورای آموزشی دانشگاه در خصوص عدم لحاظ نمرات ناتمام معدل نیمسال مربوطه در صورت عدم ارسال نمره تا قبل از حذف و اضافه مجددا مورد تاکید قرار گرفت.
 

4- با عنایت به اهمیت ارزیابی درونی گروههای آموزشی در ارتقاء کمی و کیفی سطح آموزشی مقرر گردید ارزیابی درونی همه گروههای آموزشی از طرف دانشکده های ذیربط پی گیری و اجرا گردد.

5- تقویم سال تحصیلی 90/89 به شرح زیر مطرح و تصویب شد.

نیمسال اول:

§ ثبت نام وانتخاب واحد: 1/6/89 لغایت 20/6/89

§ شروع کلاسها: 27/6/89

§ حذف و اضافه: 10و 11/7/89

§ حذف اضطراری: 8 و9/10/89

§ پایان کلاسها: 23/10/89

§ امتحانات پایان نیمسال: 25/10/89 لغایت 7/11/89

نیمسال دوم:

§ ثبت نام: 1/11/89 لغایت 15/11/89

§ شروع کلاسها: 16/11/89

§ حذف و اضافه: 30 و 31/11/89

§ حذف اضطراری: 20 و 21/2/90

§ پایان کلاسها: 26/3/90

§ امتحانات پایان نیمسال:28/3/90 لغایت 9/4/1390
 
 
مرداد ماه
 
1- موضوع درخواست گروه مدارک پزشکی مبنی بر تغییر نام گروه به مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی مطرح و مقرر شد دانشکده از طریق وزارت متبوع پی گیری و استعلام کند.
 
 
شهریور ماه
 
1- عطف بنامه شماره 487 مورخ 2/4/89 سرپرست محترم حراست مبنی بر رعایت پوشش اسلامی، مقرر گردید آقای دکتر سلیمانی در این خصوص پی گیری لازم را بعمل آورند.
 
 
دیماه
 
1- مقرر گردید میانگین ماهانه حضور اعضاء هیئت علمی طبق تایمکس با واحد معادل سالیانه آنها جمع و جهت احتساب مرخصی سالیانه آنها ، مطابق مصوبات قبلی ( 130 ساعت تمام وقت و 110 ساعت غیر تمام وقت ) در نظر گرفته شود.

2- جهت رفع بعضی مشکلات ، مقرر گردید اعضاء محترم هیئت علمی در صورت ورود و خروج در حین ساعات اداری ، از مرخصی ساعتی استفاده نمایند.

3- با توجه به مذاکرات انجام شده ، مقرر گردید سرپرست نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ، طبق برنامه هماهنگ شده ، در جمع اعضاء هیئت علمی دانشکده ها حضور و در خصوص عفاف و حجاب و تبیین رابطه اساتید و شاگردان و سایر مسائل مربوطه سخنرانی و رهنمودهای لازم را ارئه نمایند.

4- با عنایت به اهمیت آموزش مجازی ، مقرر گردید دانشکده های مربوطه در این خصوص پیشنهادات خود را در جلسات آتی ارائه نمایند.

5- در خصوص دروس بالینی و پایه که چندین مدرس دارند (team teaching)، موارد ذیل مصوب و دانشکده های مربوطه مشمول اجرای آن شدند:

الف- هر درس با ابلاغ مدیر گروه یک نفر از میان مدرسین بعنوان مسئول درس انتخاب گردد.

ب- وظیفه مسئول درس هماهنگی، برنامه ریزی، اطلاع رسانی ، اعلام نمره و نظارت بر اجرای طرح درس با هماهنگی مدیر گروه است.

ج- معادل 25/. (5/4 ساعت) واحد درسی برای مسئول هر درس به بانک اطلاعات از طرف مدیر گروه و دانشکده مربوطه قابل گزارش است.

د- در جلسات امتحانی دورس مذکور حداقل یکی از مدرسین آن درس حضور داشته باشند.

یادآوری اینکه ، با عنایت به بررسی های بعمل آمده و اجرای موارد فوق بخصوص در دروس بالینی دانشکده پزشکی تاکید می گردد.

6- مقرر گردید پایان امتحانات نیمسال اول 90/89 از 9/11/89 به 11/11/89 اصلاح گردد.

7-عطف به نامه شماره 2114 مورخ 22/9/89 در خصوص پیشنهاد آقای دکتر میرانزاده برای اضافه نمودن درس روشهای تصویه و دفع لجن فاضلاب های شهری به ارزش 2 واحد جهت دوره کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .ضمنا مقرر گردید از طرف دانشکده موضوع به هیئت برد نیز ارسال و پیشنهاد گردد.

8- پیشنهاد دانشکده پیراپزشکی مبنی بر تفکیک درس عملی و نظری درس ساختمان داده ها و بر نامه نویسی کامپیوتر (4واحد) از مجموعه دروس کارشناسی پیوسته فن آوری اطلاعات به دو درس 2 واحدی با دو کد مجزا مطرح ومورد موافقت گرار گرفت.

9- مقرر گردید پیشنهاد گنجاندن واحد درسی صدمات ورزشی در دروس رشته پزشکی جهت بررسی و کارشناسی به EDC ارسال گردد 
 
10- مقرر گردید جهت حفظ امنیت و هماهنگی بیشتر ، دستگاه تکثیر سوالات امتحانی در طبقه اول دانشکده پزشکی مستقر و در زمان امتحانات اساتید محترم مستقیما به آن مرکز مراجعه نمایند.
 
11- نامه شماره 1292 سرپرست محترم دانشگاه در خصوص پیشنهاد کمیته پذیرش و بررسی پیشنهادها جهت آموزش مهارت شنا در قالب واحد درسی تربیت بدنی 2 به دانشجویان مطرح و مقرر شد موضوع جهت بررسی کارشناسی به گروه عمومی ارسال شود.
 
12- عطف به نامه شماره 211078 مورخ 6/6/89 معاونت محترم آموزشی وزارت متبوع، در خصوص درس آشنایی با دفاع مقدس مقررشد که این درس در قالب دو واحد جهت ورودی های 1390 به بعد به صورت اجباری ارائه گردد.

13- عطف به بند 8 بیست و نهمین جلسه هیئت امنا مورخ 5/7/89، مقرر شد دانشکده های مربوطه در خصوص تاسیس رشته های ذیل اقدام نمایند:

- کارشناسی ارشد مامایی(پرستاری مامایی)

- کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای(دانشکده بهداشت)

- دستیاری چشم و نرولوژی و قلب(پزشکی)

- کارشناسی ارشد پرستاری سالمندان(پرستاری)

- کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و مدیکال انفورماتیک(پیراپزشکی)

مقرر شد نتیجه گیری های انجام شده جهت ارائه به هیئت امناء ارسال گردد.

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر