دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

1:23:03 PM 1398 / 07 / 29
 
اهم مصوبات شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1385
 
 • اردیبهشت ماه:

بند 3-169 : مقرر گردید به 40% از دانشجویان برتر هررشته تحصیلی دوره های روزانه وشبانه تسهیلات پرینت رایگان اعطا ءگردد.

بند4-170 : در ارتباط با درخواست انتقال دائم دانشجویان دوره های کاردانی ، کارشناسی پیوسته وناپیوسته از سایر دانشگاهها به این دانشگاه ، مقررشد دانشجو در زمان انتقال با احتساب شرایط انتقال میانگین کل واحدهای گذرانده شده در ترمهای گذشته در دانشگاه مقصد 14 به بالا باشد ، در غیر اینصورت در زمان انتقال با اخذ تعهد باید میانگین کل خود را جبران نماید وچنانچه دانشجویی در زمان انتقال ، در کارنامه ارسالی او از دانشگاه مبداء نمرات زیر 10 وجود داشته و آن درس را مجددا" با نمره قبولی پاس نموده است جهت احتساب معدل کل بعنوان ملاک پذیرش ، نمرات زیر 10 لحاظ نگردد.
 

خرداد ماه:

بند 1-172 : در خصوص دستورالعمل اجرایی دروس معارف اسلامی مقررگردید:

الف) کلیه مفاد دروس معارف در نامه وزارت متبوع براساس تشخیص گروه معارف ، در دانشکده های مختلف ارائه گردد.

ب) تعیین برنامه هفتگی دروس معارف در کلیه دانشکده ها وتاریخ امتحان بایستی از طرف گروه معارف در زمان مقرر قبل از برنامه ریزی دانشکده ها به دانشکده ها اعلام گردد

ج) جهت فراهم نمودن زمینه انتخاب دروس توسط دانشجویان ، مقرر گردید هر دانشکده ایی براساس برنامه گروه معارف حداقل یکی از دروس را ارائه نماید به طوری که در مجموعه دانشگاه ، در هرترم کلیه دروس معارف ارائه گردیده باشد

د) در مواردی که دانشجو علاقمند به انتخاب درسی غیر از درس ارائه شده در دانشکده محل تحصیل خود است ( در مورد دروس اختیاری) میتواند با انتخاب درس از دانشکده دیگر ، به دانشکده مقصد معرفی گردد.

و) جهت استفاده بهینه از فضای فیزیکی دانشگاه ، مقرر گردید طوری برنامه ریزی گردد که کلاسهای گروه معارف حداکثر 60نفر در هر کلاس درس بتوانند حضور داشته باشند

ه) برنامه فوق الاشاره از نیسمال دوم 86/85 قابل اجرا میباشد

ی) با توجه به بالا بودن تدریس اعضای هیئت علمی گروه معارف ، مقررشد در چارچوب قوانین ومقررات در مورد فولتایمی آنان پیگیری لازم بعمل آید

بند 2- 172: با توجه به درخواست بعضی از محققین واعضای هیئت علمی جهت بهره برداری تحقیقاتی از اطلاعات موجود در بانک اطلاعات اعضای هیئت علمی ، مقررگردید هرگونه استفاده از این اطلاعات بایستی با اجازه معاونت آموزشی دانشگاه صورت پذیرد قوانین دسترسی به اطلاعات اعضای هیئت علمی تحت مدیریت هر واحد توسط مدیر آن واحد در چارچوب برنامه نرم افزاری سیستم به قوت خود باقی است

بند 3-172: مقررگردید در صورت درخواست هریک از اعضای هیئت علمی از بانک اطلاعات جهت پرینت گزارش فعالیت خود به هرشکلی که تقاضا شده ودر توان سیستم نرم افزاری بانک میباشد با امضاء معاون آموزشی به او ارائه گردد.

بند 5-172 : با عنایت به درخواست معاونت محترم دانشجویی فرهنگی دانشگاه ودبیر ستاد شاهد در خصوص share برنامه سماء اداره کل آموزش در دفتر معاونت دانشجویی فرهنگی ، مقررگردید با رعایت کامل احتیاط وبا مسئولیت مستقیم شخص معاون دانشجویی فرهنگی ، صورت پذیرد ضمنا" رمز ورود به برنامه بایستی فقط در اختیار خود مشارالیه قرار داشته باشد.
 

تیرماه:

بند 1-173: مقرر گردید تقویم دانشگاهی نیسمال اول ودوم 86/85 بشرح زیر اعلام گردد:

 نیمسال اول:

 • ثبت نام وانتخاب واحد روزانه وشبانه 25/6/85الی 30/6/85
 • شروع کلیه کلاسها 1/7/85
 • حذف واضافه 13و14/7/85
 • حذف اضطراری 15و16/9/85
 • پایان کلاسها 28/10/85
 • امتحانات 30/10/85 لغایت 15/11//85

 

نیمسال دوم:

 • ثبت نام وانتخاب واحد روزانه وشبانه 16/11/85الی 19/11/85
 • شروع کلیه کلاسها 23/11/85
 • حذف واضافه 5و6 /11/85
 • حذف اضطراری 21و22/11/85
 • پایان کلاسها 28/3/86
 • امتحانات 1/4/86 لغایت 14/4/86

 

بند 2- 173: در خصوص فراخوان وجذب هیئت علمی مقررگردید در صورت وجود مجوز استخدام هیئت علمی ، ترتیب اولویت از محل مجوزهای مذکور به قرار ذیل باشد:

 • متخصص جراحی عمومی یک نفر جهت دانشکده پزشکی
 • Ph.D یا کارشناس ارشد هماتولوژی یک نفر جهت دانشکده پیراپزشکی
 • متخصص طب کار یک نفر جهت دانشکده بهداشت
 • متخصص قلب یک نفر جهت دانشکده پزشکی
 • Ph.D فیزیولوژی یک نفر جهت دانشکده پزشکی
 • کارشناس ارشد پرستاری با گرایش داخلی جراحی یک نفر جهت دانشکده پرستاری
 • متخصص ارتوپدی یک نفر جهت دانشکده پزشکی

بند 6-173 : در خصوص تشکیل کمیته علمی جهت پذیرش دانشجویان خارجی متقاضی ادامه تحصیل در ایران ، شرایط مطروحه از طریق کمیته فوق مورد موافقت قرار گرفت که شامل:

الف) معدل کل بالای 15 یا معادل آن

ب) رعایت آئین نامه های آموزشی داخلی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان مطابق با دانشجویان ایرانی

ت) اخذ شهریه طبق قوانین مصوب

ث) اخذ هزینه مسکن وغذا در صورت استفاده دانشجو مطابق مصوبات دانشگاه

ج) آشنایی با زبان فارسی بصورت کامل ومطابق آئین نامه ها

چ) درصورت اخذ دیپلم از ایران ، نیازی به ارزیابی متقاضی از نظر آشنایی با زبان فارسی نمیباشد
 

مرداد ماه:

بند4-175 : در خصوص واحدهای موظفی اعضای هیئت علمی گروه معارف اسلامی و عمومی مقررگردید تا سقف معادل 10واحد در دوره های روزانه در هرنیمسال بعنوان موظفی جهت اعضای هیئت علمی گروه معارف وعمومی احتساب وپرداخت حق التدریس به مازاد سقف فوق با تائید معاونت آموزشی دانشگاه ، از طرف دانشکده پزشکی بصورت متمرکز بلامانع است و سایر دانشکده ها ملزم به ارسال گزارش تدریس این عزیزان به دانشکده پزشکی هستند.
 

شهریور ماه:

بند5 – 176 : در خصوص تعیین شرط معدل ونمره برای دانشجویان متقاضی انتقالی به این دانشگاه ، مقرر گردید از این تاریخ به بعد کلیه دانشجویانی که متقاضی انتقالی به این دانشگاه هستند برای رشته های کاردانی وکارشناسی یک ترم وبرای رشته پزشکی حداقل دو ترم ابتدا" بصورت مهمانی پذیرفته شوند ودرصورت موافقت دانشگاه با توجه به جمیع شرایط دانشجو جهت انتقال او اقدام گردد.

از این تاریخ به بعد کلیه مصوبات قبلی لغو وصرفا" آئین نامه آموزشی مورخ 23/3/83 شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی ملاک عمل خواهد بود.

بند6-176 :جهت مشارکت بیشتر دانشکده ها در امر حذف پزشکی بعضی از دروس دانشجویان مقررگردید از این به بعد کلیه موارد حذف پزشکی ابتدا در شورای آموزشی دانشکده های مربوطه طرح ودر صورت تصویب ، به شورای آموزشی دانشگاه ارجاع گردد.

بند7-176: با عنایت به برنامه ریزی امتحانات عملی دروس توسط گروههای آموزشی واساتید مربوطه وعدم نظارت آموزش دانشکده ها روی حضور وغیاب دانشجویان در این امتحانات ، مقررگردید مبنای قضاوت در مورد نمره ارزشیابی نهایی دانشجو در این مورد تنها استاد مربوطه باشد ( غیبت ، صفر یا نمره قبولی)

بند 12-176 : درخواست گروه آناتومی در خصوص راه اندازی وپیگیری کارشناسی ارشد علوم تشریح مطرح وبا توجه به پتانسیل های گروه ، مورد موافقت قرار گرفت.

بند 13-176 : عطف بنامه شماره 10783 مورخ 24/4/85 معاون محترم آموزشی وزارت متبوع ، در خصوص برنامه های مانا وکودک سالم ، مقررگردید آموزش مطالب فوق در بخش اطفال دانشجویان پزشکی وانترنها گنجانده شود
 

مهرماه:

بند 1-177 : با عنایت به مجوز بکارگیری هیئت علمی در دانشگاه ونیاز مبرم دانشگاه در بعضی از رشته ها ، مقررگردید تعدادی از نیازهای این بخش از طریق تبدیل وضعیت نیروهای تخصصی حائز شرایط استخدام درمانی به هیئت علمی براساس مقررات موجود صورت پذیرد .اعلام تخصصهای مورد نیاز در این زمینه از طریق فراخوان وهمراه با سایر نیازها صورت خواهد پذیرفت

بند 1-178 : عطف بنامه شماره 673 مورخ 28/6/85 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه در خصوص آمادگی گروه روانپزشکی جهت پذیرش دستیار تخصصی روانپزشکی بالینی مطرح ومورد موافقت قرار گرفت

بند 2-178 : عطف بنامه شماره 25752مورخ 11/6/85 رئیس محترم مرکز امور دانشجویی در خصوص رعایت دقیق حد نصاب معدل ونمره در مورد دانشجویان پذیرفته شده بصورت مهمانی یا انتقالی از سایر دانشگاهها ورعایت مواد49و67 آئین نامه های آموزشی دوره دکترای پزشکی ومواد 40و56 آئین نامه آموزشی مقطع کاردانی وکارشناسی مطرح وضمن رعایت قوانین فوق ، در اجرای بند 5 صورتجلسه 176 جلسه شورای آموزشی دانشگاه (فوق) در این خصوص تاکید گردید

بند 3-178 : عطف بنامه شماره 2489 مورخ 16/6/85 سرپرست مدیریت تشکیلات ، آموزش وبودجه برنامه ای دانشگاه ، در خصوص تعیین دانشکده ، وسایر موارد ذکر شده در مورد رشته فوریتهای پزشکی مقررگردید دانشکده پیراپزشکی در این جهت طبق مقررات پیگیری واقدام نماید .

بند 1- 179 : در خصوص تبصره ماده 4 آئین نامه نحوه استخدام اعضای هیئت علمی مبنی بر ضوابط تبدیل اعضای هیئت علمی در مرتبه مربی از پیمانی به رسمی قطعی موارد ذیل تصویب ومقرر گردیده به شورای دانشگاه پیشنهاد گردد: الف ) حداکثر فرصت برای تبدیل به وضعیت رسمی قطعی بعد از تاریخ پیمانی 10سال است بشرطی که حداقل 75% از امتیازات ارتقاء استادیاری به دانشیاری را کسب کرده باشد ( طبق آئین نامه ارتقاء) ارزیابی امتیازات اکتسابی با کمیته ارتقاء دانشگاه میباشد

ب) رضایت کامل گروه ، دانشکده مربوطه ومعاونت آموزشی ودانشگاه را جلب کرده باشد

ج) سایر شرایط طبق مقررات جاری سیستم اداری انجام پذیرد

د) اگر بعد از 10 سال امتیازات لازم را برای ارتقاء کسب ننمود وضعیت استخدامی عضو به غیر هیئت علمی تبدیل گردد بشرطی که شرایط استخدام کشوری را دارا باشد

بند4-179: با توجه به میزان تدریس در گروه زبان انگلیسی دانشگاه وبحث های صورت گرفته ، مقررگردید دانشکده های تابعه تا یکماه دیگر ارزیابی کاملی از کیفیت دروس زبان انجام ونتیجه را گزارش دهند

بند1-180 : عطف بنامه شماره 959 مورخ 26/7/85مدیر محترم تحصیلات تکمیلی به انضمام کتابچه تکمیلی ارسالی از طرف گروه بیهوشی دانشگاه در خصوص آمادگی پذیرش دستیار مطرح ومورد موافقت قرار گرفت
 

آبان ماه:

بند2-181 : عطف بنامه شماره 2468 مورخ 25/7/85 سرپرست محترم دانشکده بهداشت وفرمهای تکمیلی در مورد توانایی گروه بهداشت محیط آن دانشکده در خصوص پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد این رشته مطرح وبا نظر موافق مورد تائید قرار گرفت

بند2- 182 : در خصوص فراخوان جذب هیئت علمی ، مقررگردید علاوه بر لیست مندرج در صورتجلسه شماره 173 بند 2 شورای آموزشی دانشگاه (فوق) ، تخصصهای زیر از طریق تبدیل وضعیت استخدامی غیر هیئت علمی به هیئت علمی در فراخوان جذب گردند.

الف) یکنفر روانشناس بالینی با مدرک کارشناسی ارشد یاPh.D

ب) دونفر کارشناس ارشد مامایی

ج) یکنفرکارشناس ارشد یا Ph.D تربیت بدنی

د) یکنفر کارشناس ارشد یا Ph.D اپیدمیولوژی

ه) یک نفر متخصص برد بیماریهای عفونی
 

آذر ماه:

بند 6- 184: با عنایت به اینکه بعضی از اعضای هیئت علمی موفق به دریافت تقدیر نامه در سطوح مختلف مدیریتی میگردند جهت معادل سازی این تقدیر نامه در بانک اطلاعات موارد زیر به تصویب رسید

نوع تقدیرنامه میزان افزایش درصد فولتایمی محاسبه شده ( %)

 • رئیس جمهور 20
 • وزیر 15
 • رئیس دانشگاه 10
 • سرپرست دانشکده 5

تبصره : الف- تقدیرنامه از معاونین هریک از مقامات فوق الذکر به میزان 80% عدد مربوط به مقام مافوق ذیربط در نظر گرفته شود

ب- تقدیر نامه براساس تاریخ صدور وفقط در کارنامه همان دوره زمانی اعمال گردد

ج- در صورتی که همزمان بیش از یک تقدیر نامه ارائه گردد چنانچه مربوط به فعالیتهای متفاوت باشد تا سقف 20% در نظر گرفته شود ودر صورتی که مربوط به یک فعالیت مشابه باشد تقدیر نامه صادره از بالاترین مقام ملاک عمل باشد

بند 8- 184 :در خصوص اعلام موافقت پذیرش دانشجو برای سال تحصیلی 87/86 وبا عنایت به اظهار نظر دانشکده های تابعه موارد زیر به تصویب رسید :

دوره شبانه:

ردیف

رشته تحصیلی

تعداد ظرفیت

( دانشجو سال تحصلی 87/1386)

جنس

مقطع تحصیلی

ملاحظات

نوبت اول

نوبت دوم

زن

مرد

به عدد

به حروف

به عدد

به حروف

1

پرستاری

-

-

30

سی

*

*

کارشناسی ناپیوسته

 

2

رادیولوژی

 

25

بیست وپنج

-

-

*

*

کاردانی

 

3

هوشبری

 

20

بیست

-

-

*

*

کاردانی

 

4

علوم آزمایشگاهی

25

بیست وپنج

-

-

*

*

کاردانی

 

5

علوم آزمایشگاهی

-

-

30

سی

*

*

کارشناسی ناپیوسته

 

6

مدارک پزشکی

 

20

بیست

-

-

*

*

کاردانی

 

7

مدارک پزشکی

-

-

20

بیست

*

*

کارشناسی ناپیوسته

 

8

بهداشت محیط

-

-

25

بیست وپنج

*

*

کارشناسی ناپیوسته

 

9

بهداشت محیط

 

35

سی وپنج

-

-

*

*

کاردانی

 

10

بهداشت حرفه ایی

-

-

25

بیست وپنج

*

*

کارشناسی ناپیوسته

 

11

بهداشت حرفه ایی

 

25

بیست وپنج

-

-

*

*

کاردانی

 

12

بهداشت عمومی

-

-

25

بیست وپنج

*

*

کارشناسی ناپیوسته

 

13

بهداشت عمومی

25

بیست وپنج

-

-

*

*

کاردانی

گرایش بهداشت خانواده

14

بهداشت عمومی

25

بیست وپنج

-

-

*

*

کاردانی

گرایش مبارزه با بیماریها

 

دوره روزانه:

ردیف

رشته تحصیلی

تعداد ظرفیت

( دانشجو سال تحصلی 87/1386)

جنس

مقطع تحصیلی

ملاحظات

نوبت اول

نوبت دوم

زن

مرد

به عدد

به حروف

به عدد

به حروف

1

پزشکی

30

سی

30

سی

*

*

دکترای حرفه ای

 

2

مامایی

20

بیست

-

-

*

-

کارشناسی پیوسته

 

3

پرستاری

20

بیست

30

سی

50%

50%

کارشناسی پیوسته

 

4

اتاق عمل

20

بیست

-

-

50%

50%

کاردانی

 

5

رادیولوژی

-

-

25

بیست وپنج

*

*

کاردانی

 

6

هوشبری

-

-

20

بیست

*

*

کاردانی

 

7

علوم آزمایشگاهی

-

-

20

بیست

*

*

کاردانی

 

8

علوم آزمایشگاهی

25

بیست وپنج

-

-

*

*

کارشناسی ناپیوسته

 

9

مدارک پزشکی

-

-

20

بیست

*

*

کاردانی

 

10

مدارک پزشکی

20

بیست

-

-

*

*

کارشناسی ناپیوسته

 

11

بهداشت محیط

25

بیست وپنج

-

-

*

*

کارشناسی ناپیوسته

 

12

بهداشت محیط

-

-

25

بیست وپنج

*

*

کاردانی

 

13

بهداشت حرفه ای

25

بیست وپنج

-

-

*

*

کارشناسی ناپیوسته

 

14

بهداشت حرفه ای

-

-

25

بیست وپنج

*

*

کاردانی

 

15

بهداشت عمومی

25

بیست وپنج

-

-

*

*

کارشناسی ناپیوسته

 

16

بهداشت عمومی

-

-

25

بیست وپنج

*

*

کاردانی

گرایش خانواده

 بند2-183: در خصوص آمادگی پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی ، با تقاضای راه اندازی رشته فوق موافقت بعمل آمد.

بند4-183 : در خصوص اعطای پایه تشویقی مقررگردید از این پس دانشکده ها پس از احراز شرایط رسمی قطعی اعضای محترم هیئت علمی ، موضوع درخواست پایه تشویقی اعضای هیئت علمی را مورد بررسی قرار دهند.
 

 دیماه:

بند 1-185 : اعضای هیئت علمی مورد نیاز ظرف 3 سال آینده نیازها به شرح ذیل اعلام میگردد:

دانشکده پزشکی:

ردیف

رشته

مدرک

تعداد مورد نیاز

1

ایمنی شناسی

Ph.D

1نفر

2

آناتومی

Ph.D

1نفر

3

فارماکولوژی

Ph.D

2نفر

4

فیزیولوژی

Ph.D

2نفر

5

قارچ شناسی

Ph.D

1نفر

6

بیوشیمی

Ph.D

2نفر

7

تغذیه

Ph.D

1نفر

8

قلب

متخصص

2نفر

9

غدد

فوق تخصص

1نفر

10

گوش وحلق وبینی

متخصص

1نفر

 

دانشکده پیرا پزشکی:

 

ردیف

رشته

مدرک

تعداد مورد نیاز

1

فیزیک پزشکی

Ph.D

3نفر

2

پرستاری داخلی جراحی

کارشناسی ارشد

3نفر

3

آموزش پرستاری

Ph.D

2نفر

4

هماتولوژی

Ph.D

1نفر

5

مدیریت اطلاع رسانی

Ph.D

1نفر

6

قارچ شناسی

Ph.D

1نفر

 

دانشکده پرستاری ومامایی:

ردیف

رشته

مدرک

تعداد مورد نیاز

1

آموزش پرستار

Ph.D

1نفر

2

پرستاری داخلی جراحی

کارشناسی ارشد

3نفر

3

مدیریت پرستاری

کارشناسی ارشد

1نفر

4

روان پرستاری

کارشناسی ارشد

1نفر

5

پرستاری بهداشت

کارشناسی ارشد

1نفر

6

مامایی

کارشناسی ارشد

1نفر

دانشکده بهداشت:

 

ردیف

رشته

مدرک

تعداد مورد نیاز

1

بهداشت حرفه ای

Ph.D

1نفر

2

بهداشت محیط

Ph.D

1نفر

3

آمار

Ph.D

1نفر

 

بند 9-185: مقرر گردید جهت تاییدیه علمی متقاضیان خارجی ادامه تحصیل در دانشگاه در رشته های غیر پزشکی ( پرستاری مامایی ، پیراپزشکی، بهداشت) درخواست آنهابه دانشکده های مربوطه ارسال ودر صورت تایید برابر مقررات اداره کل آموزش اقدام گرددلذا جهت تسهیل در انجام کار این دسته از متقاضیان ، لزومی به طرح درخواست شورای آموزشی دانشگاه نمیباشد

بند 12-185: با توجه به ماده 25وماده68 آئین نامه آموزشی مصوب بیست وششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ23/3/83، در خصوص درج تاریخ فارغ التحصیلی دانشجویان در مدارک فارغ التحصیلی ، مقررگردید از این به بعد کلیه دانشکده ها بطور هماهنگ ویکنواخت تاریخ مذکور را 10 روز پس از آخرین امتحان نیمسال مربوطه طبق تقویم دانشگاهی اعلام نمائید .در مورد سایر دانشجویان که دروس آنها بصورت ناتمام گزارش میگرددطبق مقررات قبلی اقدام خواهد شد.
 

اسفند ماه:

بند1-187: عطف بنامه شماره 12493 مورخ 28/11/85 مسئول کمیته نیاز سنجی واولویت بندی مجمع خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی ، مقررگردید پاویون جهت اسکان دانشجویان اینترن ورزیدنت جنب بیمارستان بهشتی وهمچنین ساخت سالن امتحانات در محوطه دانشگاه ، بعنوان اولویت های مورد نیاز اعلام گردند.

بند2-187: عطف بنامه شماره 2224 مورخ 24/11/85 ریاست محترم دانشگاه در خصوص تجربیات موفق این معاونت جهت طرح در اجلاس روسای دانشگاه ، مقرر گردید مواردی از قبیل تجمیع آموزش روزانه وشبانه، پذیرش دانشجویان در اولویت مهر وبهمن در تمامی رشته ها( رشته های دارای دوره شبانه – مهر یا بهمن ودوره های فاقد دوره شبانه ، در اولویت روزانه) وروند تصویب واجرای پایان نامه های رشته پزشکی گزارش گردند.

بند3-187: با عنایت به تکمیل برنامه های فراخوان هیئت علمی در سال 1385 وتدوین برنامه های آن وبا عنایت به بحث ها ومذاکرات انجام شده ، هرگونه مصوبه ای که تا این زمان در مورد اعلام نیاز ، اعم از انتقالی اعضای هیئت علمی از سایر دانشگاهها ، اعلام نیاز به افراد اعم از حقوقی وحقیقی داده شده ، کان لم یکن تلقی شده ودر سالهای آتی براساس شرایط جدید دانشگاه اقدام خواهد شد.

بند 5-187: عطف بنامه شماره 4330مورخ 17/11/85 دبیر محترم شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وبا عنایت به تصویب برنامه آموزشی رشته کارشناسی ناپیوسته هوشبری ، مقررگردید جهت راه اندازی رشته فوق از طرف دانشکده پیراپزشکی اقدامات لازم بعمل آید

بند10-187: در خصوص تقویم دانشگاهی در نیمسال دوم 86/85 ، با عنایت به تعطیلات رسمی بین امتحانات ، بدینوسیله تاریخ پایان امتحانات از 14/4/86 به 17/4/86 اصلاح میگردد.


   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر