6:12:41 AM 1402 / 03 / 07
 

واحد پژوهش در آموزش دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

سرپرست: دکتر سمیه نادی راوندی                                                    

مدرک تحصیلی: دکتری علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی

شماره تماس : 55540021-031 داخلی 3734

آدرس پست الکترونیکی: nadi_so@kaums.ac.ir

 

اعضای واحد پژوهش در آموزش

دکتر سمیه نادی راوندی عضو هیئت علمی دانشگاه- مسئول کمیته
دکتر زریچهر وکیلی سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی- عضو
دکتر فخرالسادات میرحسینی دبیر طرح تحول آموزش دانشگاه- عضو
دکتر مهدی دلاوری معاون بهداشتی دانشگاه- عضو
زهره رجبی مدیر مرکز بهورزی- عضو
دکتر زهرا بتولی  مدیر پژوهشی دانشکده بهداشت- عضو

شرح وظایف واحد پژوهش درآموزش وفرایندهای آموزشیEDC دانشگاه

1.  برنامه‌ریزی و تعیین اهداف و چشم‌انداز واحد پژوهش درآموزش وفرایندهای آموزشی دانشگاه

2.  ارزیابی، تصویب و نظارت طرح‌های تحقیقاتی با محوریت آموزش و ارتقای این طرح‌ها در راستای استقرار و فرایندهای آموزشی

3.  همکاری برای ارتقاء عملکرد سایر واحدهای وابسته به EDCدانشگاه از طریق انجام پژوهش‌های کاربردی و با هدف حل مسئله

4.   تاکید بر پژوهش‌های کاربردی واستقرار نتایج حاصل ازطرح‌ها درقالب فرایندهای آموزشی

5.   برگزاری جلسه و تعامل با مسئولین سایر واحدهای وابسته بهEDCدانشگاه جهت شناسایی مشکلات و تعیین اولویت‌های پژوهش در آموزش

6.   پیگیری و حل مشکلات شناسایی شده توسط سایر واحدها و تبدیل این مشکلات به طرح‌های تحقیقاتی و طرح‌های پژوهش درنظام سلامت (HSR)

7.    آماده سازی محتوی و زمانبندی برای استفاده از کارشناسان هسته آموزش پزشکی در هدایت طرح‌های تحقیقاتی با محوریت آموزش و فرایندهای آموزشی

8.   گزارش فصلی عملکرد واحدپژوهش درآموزش وفرایندهای آموزشی به سرپرستEDC دانشگاه

 

روش  کار ارائه و تصویب طرح  های پژوهش در آموزش

طرح های مصوب تحقیقاتی با محوریت آموزشی (پژوهش در آموزش)

اولویتهای پژوهش در آموزش

 

به روز رسانی 1400/01/08

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر