12:04:12 AM 1397 / 04 / 05
 

واحد پژوهش در آموزش و فرآیندهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

سرپرست: دکتر محمدرضا شریف                                                        

مدرک تحصیلی: فوق تخصص بیماریهای عفونی کودکان

روزهای حضور: دوشنبه - ساعت 12-9

شماره تماس : 55540021-031 داخلی 734

آدرس پست الکترونیکی: Sharif­_m@Kaums.ac.ir

رزومه

کارشناس مسئول: حمیده غفاریان

اعضای واحد پژوهش در آموزش و فرآیندهای آموزشی

دکتر محمدرضا شریف مدیر گروه اطفال دانشگاه- عضو
دکتر زریچهر وکیلی عضو هیئت علمی دانشگاه- عضو
دکتر نگین سادات مسعودی علوی عضو هیئت علمی دانشگاه- عضو
خانم فخرالسادات میرحسینی عضو هیئت علمی دانشگاه- عضو
دکتر الهه میانه ساز سرپرست دفتر استعدادهای درخشان- عضو

شرح وظایف واحد پژوهش درآموزش وفرایندهای آموزشیEDC دانشگاه

1.  برنامه‌ریزی و تعیین اهداف و چشم‌انداز واحد پژوهش درآموزش وفرایندهای آموزشی دانشگاه

2.  ارزیابی، تصویب و نظارت طرح‌های تحقیقاتی با محوریت آموزش و ارتقای این طرح‌ها در راستای استقرار و فرایندهای آموزشی

3.  همکاری برای ارتقاء عملکرد سایر واحدهای وابسته به EDCدانشگاه از طریق انجام پژوهش‌های کاربردی و با هدف حل مسئله

4.   تاکید بر پژوهش‌های کاربردی واستقرار نتایج حاصل ازطرح‌ها درقالب فرایندهای آموزشی

5.   برگزاری جلسه و تعامل با مسئولین سایر واحدهای وابسته بهEDCدانشگاه جهت شناسایی مشکلات و تعیین اولویت‌های پژوهش در آموزش

6.   پیگیری و حل مشکلات شناسایی شده توسط سایر واحدها و تبدیل این مشکلات به طرح‌های تحقیقاتی و طرح‌های پژوهش درنظام سلامت (HSR)

7.    آماده سازی محتوی و زمانبندی برای استفاده از کارشناسان هسته آموزش پزشکی در هدایت طرح‌های تحقیقاتی با محوریت آموزش و فرایندهای آموزشی

8.   گزارش فصلی عملکرد واحدپژوهش درآموزش وفرایندهای آموزشی به سرپرستEDC دانشگاه

 

روش  کار ارائه و تصویب طرح  های پژوهش در آموزش

طرح های مصوب تحقیقاتی با محوریت آموزشی (پژوهش در آموزش)

فرآیندهای آموزشی برتر

 

 

هسته کارشناسان مشاوره آموزش پزشکی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته و مدرک تحصیلی

روز هفته

ساعت

1

سرکار خانم دکتر زریچهر وکیلی

متخصص آسیب شناسی و کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

یکشنبه

13- 11

2

دکتر فخرالسادات میرحسینی

 دکتری تخصصی آموزش پزشکی

چهارشنبه

14- 12

 

 

فهرست جلسات کمیته پژوهش در آموزش در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

به روز رسانی 97/03/20

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر