9:04:23 PM 1399 / 05 / 16
 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

معاونت آموزشی - مرکز مطالعات وتوسعه  آموزش علوم پزشکی

کمیته دایره امتحانات

 
تاسیس : 1383 
 
سرپرست :
 • مهندس عباس درودگر
  اعضاء کمیته:
 • خانم فرزانه صابری            
 • دکتر حسین اکبری             
 • آقای حمیدرضا سیدی         

 هدف کلی : تصحیح مکانیزه اوراق امتحانی و تجزیه وتحلیل آزمون ها

 
اهداف جزئی و شرح وظایف :
 •  نصب وراه اندازی دستگاه مارک خوان
 • نصب نرم افزار های مربوطه به تجزیه و تحلیل آزمون ها
 • تصحیح مکانیزه اوراق امتحانی
 •  ایجاد وحدت رویه در تصحیح اوراق امتحانی
 •  تجزیه وتحلیل سئوالات هر آزمون
 • صرفه جویی در وقت اساتید
 • پیشگیری از وقوع اشتباهات در تصحیح اوراق امتحانی
 •  ارتقاء کیفیت سئوالات امتحانی چند گزینه ای از طریق بازخورد تجزیه و تحلیل آزمون به اساتید

فعالیت ها:

 • برگزاری جلسات کمیته قبل از شروع امتحانات هر نیمسال تحصیلی و پیگری مصوبات آن
 • تامین اوراق پاسخنامه مورد نیاز دانشکده ها
 •  تهیه دستورالعمل های مربوط به نحوه تکمیل پاسخنامه ها
 •  تصحیح اوراق و اعلام نتایج به اساتید مربوطه
 • ارائه آنالیز سئوالات و اعلام ضرایب دشواری، تمایز ، همبستگی و ....... جهت اطلاع اساتید .
 • ارائه نتایج تجزیه و تحلیل آزمونها به کمیته سنجش آزمونها

 فهرست جلسات کمیته امتحانات در دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

ردیف

سال

جلسه

1

1384

2

1385

2

3

1386

2

4

1387

3

5

1388

4

6 1389 4
7 1390 3
8 1391 4
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر