دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

3:32:39 PM 1397 / 10 / 28
 
اعضای شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
معاون آموزشی دانشگاه
دکتر همایون نادریان
 
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه
دکتر غلامعلی حمیدی
 
مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
دکتر محمود صفاری
 
سرپرست دانشکده پزشکی
دکتر عباس تقوی اردکانی
 
سرپرست دانشکده دندانپزشکی
دکتر محمدمهدی دباغ
 
سرپرست دانشکده بهداشت
دکتر غلامرضا مصطفایی
 
سرپرست دانشکده پیراپزشکی
دکتر اکبر علی اصغرزاده
 

سرپرست دانشکده پرستاری و مامایی

دکتر محسن تقدسی

 

وظایف شورای تحصیلات تکمیلی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
الف)همکاری با مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت ایجاد زمینه ­های اجرایی مصوبات شورای دانشگاه، تصمیمات هیأت رئیسه و آیین نامه ­ها و برنامه ­های مصوب 
ب)تدوین وپیشنهاد برنامه­ های مختلف آموزشی به شورای دانشگاه ازجمله:
  •  برنامه­ های آموزشی دوره ­های کارشناسی ارشد و دکتری
  • پیشنهاد تغییرات لازم در نحوه، اجرای برنامه­ های درسی در چهارچوب ضوابط مصوب
  •  بررسی آیین نامه ­تحصیلا ت تکمیلی و اظهار نظر درباره آنها
  • پیشنهاد طرح های مناسب آموزشی غیر رسمی کوتاه مدت و میان مدت به شورای دانشگاه
  • برآورد ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید دردوره های تحصیلات تکمیلی وارائه آن به شورای دانشگاه  
چ )بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که توسط شورای دانشگاه یامعاون تحصیلات تکمیلی دانشگاه به شورا ارجاع می شود
ج‌) بررسی کیفیت آموزشی دوره ها ی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه وبررسی کیفیت آموزشی اعضای هیئت علمی فعال در این دوره ها وارائه گزارش آن به شورای دانشگاه
ح‌) بررسی پیشنهاد تاسیس رشته ها ودوره های تکمیلی جدید دانشگاه
خ‌) تصویب عناوین رساله ( پایان نامه های تحقیقاتی دوره های کارشناسی ارشدوبالاتر) 
 
فهرست جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 

سال

تعداد جلسه

تعداد مصوبه

1375

4

26

1376

7

36

1377

8

38

1378

7

33

1379

6

24

1380

3

13

1381

2

13

1382

1

6

1383

3

21

1384

4

32

1385

5

37

1386

6

48

1387

5

43

1388

4

-

1389 5  65
 
1390 6
57
1391 9
78

به روز رسانی 97/03/10

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر