من دریافته ام که ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند که مصمم به داشتن چنین ایده هایی باشیم.

8:13:23 PM 1397 / 07 / 01
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر