دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

10:53:03 PM 1398 / 04 / 29
   
     

 

اخبار معاونتاخبار دانشگاهاستعدادهای درخشانسمینارها و کنگره هاخبرنامه معاونت آموزشی وزارت

 

--1398 / 04 / 26  -13:3 تعداد مشاهدات :56


--1398 / 04 / 26  -9:43 تعداد مشاهدات :48


--1398 / 04 / 23  -14:15 تعداد مشاهدات :89


--1398 / 04 / 23  -11:30 تعداد مشاهدات :61


--1398 / 04 / 22  -13:40 تعداد مشاهدات :118


--1398 / 04 / 19  -10:8 تعداد مشاهدات :56


--1398 / 04 / 19  -10:5 تعداد مشاهدات :28


--1398 / 04 / 18  -14:29 تعداد مشاهدات :71


--1398 / 04 / 18  -10:36 تعداد مشاهدات :28


--1398 / 04 / 18  -8:48 تعداد مشاهدات :63

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

--1398 / 04 / 18  -10:32 تعداد مشاهدات :39


--1398 / 04 / 01  -10:36 تعداد مشاهدات :58


--1398 / 03 / 01  -11:40 تعداد مشاهدات :89


--1398 / 02 / 31  -12:2 تعداد مشاهدات :111


--1398 / 02 / 15  -14:51 تعداد مشاهدات :113


--1398 / 02 / 15  -14:46 تعداد مشاهدات :113


--1398 / 01 / 26  -12:45 تعداد مشاهدات :104


--1397 / 12 / 05  -13:1 تعداد مشاهدات :173


--1397 / 12 / 04  -8:24 تعداد مشاهدات :178


--1397 / 11 / 14  -14:27 تعداد مشاهدات :200


--1397 / 10 / 24  -12:5 تعداد مشاهدات :254

نخستین رویداد کارآفرینی و فناوری شهر خوب، در دانشگاه کاشان برگزار می شود

--1397 / 10 / 18  -8:17 تعداد مشاهدات :236


--1397 / 10 / 02  -12:6 تعداد مشاهدات :286


--1397 / 08 / 12  -14:58 تعداد مشاهدات :348

 

--1398 / 04 / 02  -12:49 تعداد مشاهدات :46


--1397 / 11 / 14  -11:15 تعداد مشاهدات :263

نخستین رویداد کارآفرینی و فناوری شهر خوب، در دانشگاه کاشان برگزار می شود

--1397 / 10 / 12  -12:53 تعداد مشاهدات :210


--1397 / 10 / 08  -13:16 تعداد مشاهدات :202


--1397 / 10 / 01  -9:57 تعداد مشاهدات :189


--1397 / 09 / 25  -9:21 تعداد مشاهدات :198


--1397 / 09 / 10  -9:15 تعداد مشاهدات :239

دومین کنگره بین المللی زیست پزشکی

--1397 / 07 / 08  -9:14 تعداد مشاهدات :236

دومین کنگره سراسری ترومبوز و هموستاز ایران

--1397 / 06 / 07  -9:13 تعداد مشاهدات :233


--1397 / 05 / 30  -13:49 تعداد مشاهدات :234

کنگره بین المللی سرطان های شایع دستگاه گوارش

--1397 / 05 / 27  -8:56 تعداد مشاهدات :280


--1397 / 05 / 23  -8:3 تعداد مشاهدات :292


--1397 / 05 / 09  -9:46 تعداد مشاهدات :246

کارگاهها و سمپوزیم های یک روزه

--1397 / 05 / 08  -8:29 تعداد مشاهدات :269

 

--1398 / 03 / 12  -11:36 تعداد مشاهدات :78


--1398 / 01 / 05  -8:4 تعداد مشاهدات :166


--1397 / 11 / 07  -14:43 تعداد مشاهدات :201


--1397 / 10 / 04  -12:35 تعداد مشاهدات :272


--1397 / 09 / 10  -11:8 تعداد مشاهدات :229


--1397 / 08 / 13  -14:49 تعداد مشاهدات :266


--1397 / 07 / 07  -14:45 تعداد مشاهدات :273


--1397 / 06 / 27  -11:50 تعداد مشاهدات :286


--1397 / 06 / 06  -13:38 تعداد مشاهدات :240


--1397 / 06 / 06  -13:38 تعداد مشاهدات :299


--1397 / 06 / 06  -13:37 تعداد مشاهدات :190


--1397 / 06 / 06  -13:36 تعداد مشاهدات :192


--1397 / 06 / 06  -13:36 تعداد مشاهدات :180


--1397 / 06 / 06  -13:35 تعداد مشاهدات :227