دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

7:19:39 AM 1398 / 07 / 28
   
      
 

اخبار معاونتاخبار دانشگاهاستعدادهای درخشانسمینارها و کنگره هاخبرنامه معاونت آموزشی وزارت

 

--1398 / 07 / 24  -14:56 تعداد مشاهدات :39


--1398 / 07 / 24  -14:46 تعداد مشاهدات :35


--1398 / 07 / 24  -14:25 تعداد مشاهدات :34


--1398 / 07 / 24  -9:31 تعداد مشاهدات :53


--1398 / 07 / 24  -9:16 تعداد مشاهدات :42


--1398 / 07 / 23  -13:37 تعداد مشاهدات :50


--1398 / 07 / 22  -15:2 تعداد مشاهدات :89


--1398 / 07 / 22  -10:35 تعداد مشاهدات :67


--1398 / 07 / 21  -14:45 تعداد مشاهدات :105


--1398 / 07 / 21  -9:0 تعداد مشاهدات :70

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

--1398 / 07 / 21  -9:5 تعداد مشاهدات :102


--1398 / 07 / 20  -14:55 تعداد مشاهدات :105


--1398 / 07 / 10  -14:35 تعداد مشاهدات :153


--1398 / 06 / 20  -9:58 تعداد مشاهدات :182


--1398 / 06 / 09  -12:9 تعداد مشاهدات :324


--1398 / 05 / 05  -11:47 تعداد مشاهدات :233


--1398 / 04 / 30  -10:7 تعداد مشاهدات :239


--1398 / 04 / 18  -10:32 تعداد مشاهدات :254


--1398 / 04 / 01  -10:36 تعداد مشاهدات :262


--1398 / 03 / 01  -11:40 تعداد مشاهدات :461


--1398 / 02 / 31  -12:2 تعداد مشاهدات :322


--1398 / 02 / 15  -14:51 تعداد مشاهدات :314


--1398 / 02 / 15  -14:46 تعداد مشاهدات :310


--1398 / 01 / 26  -12:45 تعداد مشاهدات :307

 
هفتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی

--1398 / 06 / 12  -11:8 تعداد مشاهدات :200

ششمین کنگره تخصصی و سومین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات

--1398 / 06 / 06  -9:16 تعداد مشاهدات :183

همایش بین المللی بازاندیشی آرای استاد مطهری در مواجهه با مسائل روز

--1398 / 05 / 07  -14:56 تعداد مشاهدات :201


--1398 / 04 / 02  -12:49 تعداد مشاهدات :389


--1397 / 11 / 14  -11:15 تعداد مشاهدات :479

نخستین رویداد کارآفرینی و فناوری شهر خوب، در دانشگاه کاشان برگزار می شود

--1397 / 10 / 12  -12:53 تعداد مشاهدات :388


--1397 / 10 / 08  -13:16 تعداد مشاهدات :261


--1397 / 10 / 01  -9:57 تعداد مشاهدات :249


--1397 / 09 / 25  -9:21 تعداد مشاهدات :377


--1397 / 09 / 10  -9:15 تعداد مشاهدات :303

دومین کنگره بین المللی زیست پزشکی

--1397 / 07 / 08  -9:14 تعداد مشاهدات :283

دومین کنگره سراسری ترومبوز و هموستاز ایران

--1397 / 06 / 07  -9:13 تعداد مشاهدات :292


--1397 / 05 / 30  -13:49 تعداد مشاهدات :291

کنگره بین المللی سرطان های شایع دستگاه گوارش

--1397 / 05 / 27  -8:56 تعداد مشاهدات :331

 

--1398 / 07 / 08  -12:40 تعداد مشاهدات :32


--1398 / 03 / 12  -11:36 تعداد مشاهدات :174


--1398 / 01 / 05  -8:4 تعداد مشاهدات :231


--1397 / 11 / 07  -14:43 تعداد مشاهدات :255


--1397 / 10 / 04  -12:35 تعداد مشاهدات :333


--1397 / 09 / 10  -11:8 تعداد مشاهدات :283


--1397 / 08 / 13  -14:49 تعداد مشاهدات :319


--1397 / 07 / 07  -14:45 تعداد مشاهدات :323


--1397 / 06 / 27  -11:50 تعداد مشاهدات :345


--1397 / 06 / 06  -13:38 تعداد مشاهدات :288


--1397 / 06 / 06  -13:38 تعداد مشاهدات :359


--1397 / 06 / 06  -13:37 تعداد مشاهدات :247


--1397 / 06 / 06  -13:36 تعداد مشاهدات :250


--1397 / 06 / 06  -13:36 تعداد مشاهدات :239