پزشکان ضامن سلامت جامعه ، امنیـت روحی بیماران و فرشتگان نجاتی هستند که درد جسم را با روح بلندشان در سایه لطف الهی التیام می بخشند. این روز بر جامعه پزشکی و تمامی پزشکان متعهد کشور، مبارک باد

9:12:56 AM 1394 / 06 / 09
   
 


برنامه تحول نظام سلامت


برنامه تحول نظام سلامت


برنامه تحول نظام سلامت

 

برنامه تحول نظام سلامت

 
   


 

اخبار معاونتاخبار دانشگاهسمینارها و کنگره ها

 

--1394 / 06 / 07  -10:33 تعداد مشاهدات :25


--1394 / 06 / 03  -8:45 تعداد مشاهدات :53

دکتر رحیمی مدیر کل اموردانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت در نشست مدیران آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور نصب پورتال جامع دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشگاهها را جزء اولویت های اصلی این اداره عنوان کرد.

--1394 / 06 / 01  -13:45 تعداد مشاهدات :38


--1394 / 05 / 31  -10:0 تعداد مشاهدات :61


--1394 / 05 / 28  -12:25 تعداد مشاهدات :96


--1394 / 05 / 27  -11:58 تعداد مشاهدات :121


--1394 / 05 / 24  -11:17 تعداد مشاهدات :86


--1394 / 05 / 19  -12:20 تعداد مشاهدات :143


--1394 / 05 / 19  -11:51 تعداد مشاهدات :97


--1394 / 05 / 12  -13:50 تعداد مشاهدات :136

براساس راه کارهای در نظر گرفته شده در آئین نامه اعتباربخشی مراکز آموزش مداوم تغییراتی در نحوه ارائه برنامه های این مراکز به انجام خواهد رسید.

--1394 / 05 / 12  -12:49 تعداد مشاهدات :111


--1394 / 05 / 12  -12:27 تعداد مشاهدات :156


--1394 / 05 / 12  -12:21 تعداد مشاهدات :132


--1394 / 05 / 10  -8:8 تعداد مشاهدات :117

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 
برنامه مدون طب کار ویژه پزشکان عمومی

--1394 / 05 / 26  -13:6 تعداد مشاهدات :69

دومین کنگره بین المللی و ششمین همایش کشوری بروسلوز

--1394 / 05 / 25  -12:8 تعداد مشاهدات :61

بیست و هفتمین همایش بین المللی بیماری های کودکان و سیزدهمین همایش پرستاری

--1394 / 05 / 21  -7:51 تعداد مشاهدات :83

کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارو

--1394 / 04 / 22  -12:49 تعداد مشاهدات :137

اولین کنگره بین المللی دانشجویی پژوهش ارزشمند و عملکرد مبتنی بر شواهد

--1394 / 04 / 22  -11:31 تعداد مشاهدات :184

سمینار دوروزه بیماری های عفونی (اسهالی و تنفسی)

--1394 / 04 / 20  -9:47 تعداد مشاهدات :173

همایش ملی نیازسنجی سلامت،رویکردها، تجربه ها و چالش ها

--1394 / 04 / 13  -11:36 تعداد مشاهدات :172

دومین سمینار بین المللی ایدز، زنان و کودکان

--1394 / 04 / 13  -10:50 تعداد مشاهدات :152

کنفرانس علمی یک روزه طب سنتی در بارداری

--1394 / 03 / 16  -13:45 تعداد مشاهدات :266

کنفرانس علمی یک روزه بیماری های قلبی در بارداری

--1394 / 03 / 06  -12:30 تعداد مشاهدات :266

سمینار دوروزه احیای قلبی ریوی

--1394 / 02 / 30  -12:9 تعداد مشاهدات :288

سمینار دو روزه آسم و آلرژی

--1394 / 02 / 27  -11:39 تعداد مشاهدات :3288

هفتمین همایش بین المللی مدیریت بیمارستانی با رویکرد اقتصاد بیمارستانی و فن آوری

--1394 / 02 / 16  -12:11 تعداد مشاهدات :272

سمینار سه روزه طب و ایثار تحت عنوان بررسی مشکلات شایع و مجروحان شمیایی و سایر مجروحان جنگی

--1394 / 02 / 08  -12:8 تعداد مشاهدات :313

 
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر