شعار روز جهانی ایدز 1398:آگاهی و پیشگیری،آزمایش و درمان اچ آی وی"همه در یک کشتی نشسته ایم"

9:06:12 PM 1398 / 09 / 01
   
      
 

اخبار معاونتاخبار دانشگاهاستعدادهای درخشانسمینارها و کنگره هاخبرنامه معاونت آموزشی وزارت

 

--1398 / 08 / 29  -14:43 تعداد مشاهدات :25


--1398 / 08 / 29  -13:50 تعداد مشاهدات :18


--1398 / 08 / 28  -10:9 تعداد مشاهدات :47


--1398 / 08 / 28  -9:33 تعداد مشاهدات :34


--1398 / 08 / 27  -14:56 تعداد مشاهدات :43


--1398 / 08 / 27  -10:42 تعداد مشاهدات :90


--1398 / 08 / 27  -8:24 تعداد مشاهدات :30


--1398 / 08 / 26  -13:14 تعداد مشاهدات :20


--1398 / 08 / 25  -11:54 تعداد مشاهدات :21


--1398 / 08 / 25  -11:13 تعداد مشاهدات :41

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

--1398 / 08 / 28  -10:41 تعداد مشاهدات :4


--1398 / 08 / 28  -9:36 تعداد مشاهدات :6


--1398 / 08 / 25  -11:58 تعداد مشاهدات :4


--1398 / 08 / 12  -14:0 تعداد مشاهدات :134


--1398 / 07 / 21  -9:5 تعداد مشاهدات :383


--1398 / 07 / 20  -14:55 تعداد مشاهدات :378


--1398 / 07 / 10  -14:35 تعداد مشاهدات :413


--1398 / 06 / 20  -9:58 تعداد مشاهدات :436


--1398 / 06 / 09  -12:9 تعداد مشاهدات :596


--1398 / 05 / 05  -11:47 تعداد مشاهدات :496


--1398 / 04 / 30  -10:7 تعداد مشاهدات :502


--1398 / 04 / 18  -10:32 تعداد مشاهدات :517


--1398 / 04 / 01  -10:36 تعداد مشاهدات :517


--1398 / 03 / 01  -11:40 تعداد مشاهدات :786

 
هفتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی

--1398 / 06 / 12  -11:8 تعداد مشاهدات :496

ششمین کنگره تخصصی و سومین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات

--1398 / 06 / 06  -9:16 تعداد مشاهدات :441

همایش بین المللی بازاندیشی آرای استاد مطهری در مواجهه با مسائل روز

--1398 / 05 / 07  -14:56 تعداد مشاهدات :464


--1398 / 04 / 02  -12:49 تعداد مشاهدات :681


--1397 / 11 / 14  -11:15 تعداد مشاهدات :740

نخستین رویداد کارآفرینی و فناوری شهر خوب، در دانشگاه کاشان برگزار می شود

--1397 / 10 / 12  -12:53 تعداد مشاهدات :651


--1397 / 10 / 08  -13:16 تعداد مشاهدات :282


--1397 / 10 / 01  -9:57 تعداد مشاهدات :270


--1397 / 09 / 25  -9:21 تعداد مشاهدات :439


--1397 / 09 / 10  -9:15 تعداد مشاهدات :329

دومین کنگره بین المللی زیست پزشکی

--1397 / 07 / 08  -9:14 تعداد مشاهدات :306

دومین کنگره سراسری ترومبوز و هموستاز ایران

--1397 / 06 / 07  -9:13 تعداد مشاهدات :314


--1397 / 05 / 30  -13:49 تعداد مشاهدات :311

کنگره بین المللی سرطان های شایع دستگاه گوارش

--1397 / 05 / 27  -8:56 تعداد مشاهدات :351

 

--1398 / 07 / 08  -12:40 تعداد مشاهدات :79


--1398 / 03 / 12  -11:36 تعداد مشاهدات :200


--1398 / 01 / 05  -8:4 تعداد مشاهدات :252


--1397 / 11 / 07  -14:43 تعداد مشاهدات :278


--1397 / 10 / 04  -12:35 تعداد مشاهدات :355


--1397 / 09 / 10  -11:8 تعداد مشاهدات :303


--1397 / 08 / 13  -14:49 تعداد مشاهدات :340


--1397 / 07 / 07  -14:45 تعداد مشاهدات :340


--1397 / 06 / 27  -11:50 تعداد مشاهدات :366


--1397 / 06 / 06  -13:38 تعداد مشاهدات :306


--1397 / 06 / 06  -13:38 تعداد مشاهدات :380


--1397 / 06 / 06  -13:37 تعداد مشاهدات :267


--1397 / 06 / 06  -13:36 تعداد مشاهدات :269


--1397 / 06 / 06  -13:36 تعداد مشاهدات :265