دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

12:59:53 AM 1398 / 03 / 01
   
     

 

اخبار معاونتاخبار دانشگاهاستعدادهای درخشانسمینارها و کنگره هاخبرنامه معاونت آموزشی وزارت

 

--1398 / 02 / 31  -15:7 تعداد مشاهدات :6


--1398 / 02 / 31  -13:58 تعداد مشاهدات :5


--1398 / 02 / 31  -13:39 تعداد مشاهدات :13


--1398 / 02 / 30  -11:11 تعداد مشاهدات :41


--1398 / 02 / 29  -11:28 تعداد مشاهدات :41


--1398 / 02 / 29  -8:32 تعداد مشاهدات :58


--1398 / 02 / 28  -8:47 تعداد مشاهدات :17


--1398 / 02 / 28  -8:43 تعداد مشاهدات :29


--1398 / 02 / 25  -8:44 تعداد مشاهدات :95


--1398 / 02 / 24  -14:20 تعداد مشاهدات :52

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

--1398 / 02 / 31  -12:2 تعداد مشاهدات :6


--1398 / 02 / 15  -14:51 تعداد مشاهدات :42


--1398 / 02 / 15  -14:46 تعداد مشاهدات :39


--1398 / 01 / 26  -12:45 تعداد مشاهدات :55


--1397 / 12 / 05  -13:1 تعداد مشاهدات :119


--1397 / 12 / 04  -8:24 تعداد مشاهدات :119


--1397 / 11 / 14  -14:27 تعداد مشاهدات :141


--1397 / 10 / 24  -12:5 تعداد مشاهدات :194

نخستین رویداد کارآفرینی و فناوری شهر خوب، در دانشگاه کاشان برگزار می شود

--1397 / 10 / 18  -8:17 تعداد مشاهدات :182


--1397 / 10 / 02  -12:6 تعداد مشاهدات :233


--1397 / 08 / 12  -14:58 تعداد مشاهدات :285


--1397 / 07 / 15  -12:18 تعداد مشاهدات :305


--1397 / 05 / 09  -7:52 تعداد مشاهدات :274


--1397 / 04 / 12  -12:32 تعداد مشاهدات :355

 

--1397 / 11 / 14  -11:15 تعداد مشاهدات :168

نخستین رویداد کارآفرینی و فناوری شهر خوب، در دانشگاه کاشان برگزار می شود

--1397 / 10 / 12  -12:53 تعداد مشاهدات :149


--1397 / 10 / 08  -13:16 تعداد مشاهدات :148


--1397 / 10 / 01  -9:57 تعداد مشاهدات :140


--1397 / 09 / 25  -9:21 تعداد مشاهدات :134


--1397 / 09 / 10  -9:15 تعداد مشاهدات :182

دومین کنگره بین المللی زیست پزشکی

--1397 / 07 / 08  -9:14 تعداد مشاهدات :192

دومین کنگره سراسری ترومبوز و هموستاز ایران

--1397 / 06 / 07  -9:13 تعداد مشاهدات :188


--1397 / 05 / 30  -13:49 تعداد مشاهدات :186

کنگره بین المللی سرطان های شایع دستگاه گوارش

--1397 / 05 / 27  -8:56 تعداد مشاهدات :232


--1397 / 05 / 23  -8:3 تعداد مشاهدات :240


--1397 / 05 / 09  -9:46 تعداد مشاهدات :202

کارگاهها و سمپوزیم های یک روزه

--1397 / 05 / 08  -8:29 تعداد مشاهدات :222

دومین کنگره بین المللی التهاب سیستم عصبی و دومین فستیوال دانشجویی علم اعصاب

--1396 / 12 / 13  -8:48 تعداد مشاهدات :370

 

--1398 / 01 / 05  -8:4 تعداد مشاهدات :88


--1397 / 11 / 07  -14:43 تعداد مشاهدات :136


--1397 / 10 / 04  -12:35 تعداد مشاهدات :202


--1397 / 09 / 10  -11:8 تعداد مشاهدات :185


--1397 / 08 / 13  -14:49 تعداد مشاهدات :215


--1397 / 07 / 07  -14:45 تعداد مشاهدات :230


--1397 / 06 / 27  -11:50 تعداد مشاهدات :245


--1397 / 06 / 06  -13:38 تعداد مشاهدات :191


--1397 / 06 / 06  -13:38 تعداد مشاهدات :245


--1397 / 06 / 06  -13:37 تعداد مشاهدات :144


--1397 / 06 / 06  -13:36 تعداد مشاهدات :146


--1397 / 06 / 06  -13:36 تعداد مشاهدات :137


--1397 / 06 / 06  -13:35 تعداد مشاهدات :173


--1397 / 06 / 06  -13:30 تعداد مشاهدات :179