دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

3:30:16 AM 1397 / 07 / 27
   
     

 

اخبار معاونتاخبار دانشگاهاستعدادهای درخشانسمینارها و کنگره هاخبرنامه معاونت آموزشی وزارت

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

--1397 / 07 / 15  -12:18 تعداد مشاهدات :25


--1397 / 05 / 09  -7:52 تعداد مشاهدات :135


--1397 / 04 / 12  -12:32 تعداد مشاهدات :172


--1397 / 04 / 10  -10:49 تعداد مشاهدات :170


--1397 / 03 / 13  -12:1 تعداد مشاهدات :200


--1397 / 03 / 10  -12:34 تعداد مشاهدات :171


--1397 / 03 / 09  -8:47 تعداد مشاهدات :189


--1397 / 02 / 04  -9:21 تعداد مشاهدات :152


--1396 / 12 / 07  -13:35 تعداد مشاهدات :300


--1396 / 12 / 02  -9:36 تعداد مشاهدات :188


--1396 / 09 / 04  -11:12 تعداد مشاهدات :396

مراسم طلوع ویژه تقدیر از دانشجویان برتر و استعداد درخشان دانشگاه

--1396 / 08 / 20  -9:30 تعداد مشاهدات :2002


--1396 / 08 / 15  -12:27 تعداد مشاهدات :1898


--1396 / 08 / 07  -12:22 تعداد مشاهدات :368

 
دومین کنگره بین المللی زیست پزشکی

--1397 / 07 / 08  -9:14 تعداد مشاهدات :21

دومین کنگره سراسری ترومبوز و هموستاز ایران

--1397 / 06 / 07  -9:13 تعداد مشاهدات :47


--1397 / 05 / 30  -13:49 تعداد مشاهدات :56

کنگره بین المللی سرطان های شایع دستگاه گوارش

--1397 / 05 / 27  -8:56 تعداد مشاهدات :60


--1397 / 05 / 23  -8:3 تعداد مشاهدات :70


--1397 / 05 / 09  -9:46 تعداد مشاهدات :82

کارگاهها و سمپوزیم های یک روزه

--1397 / 05 / 08  -8:29 تعداد مشاهدات :93

دومین کنگره بین المللی التهاب سیستم عصبی و دومین فستیوال دانشجویی علم اعصاب

--1396 / 12 / 13  -8:48 تعداد مشاهدات :238

سمپوزیوم یک روزه بیماری های اعصاب و سلول های بنیادی

--1396 / 11 / 12  -10:29 تعداد مشاهدات :265

بیست و یکمین کنگره انجمن اورولوژی و یازدهمین کنگره پرستاری اورولوژی

--1396 / 10 / 17  -8:46 تعداد مشاهدات :271

سیزدهمین کنگره تغذیه کودکان و نوجوانان ایران

--1396 / 09 / 12  -10:23 تعداد مشاهدات :336

ششمین همایش ارتقاء مدیریت اطلاعات سلامت

--1396 / 09 / 12  -9:25 تعداد مشاهدات :319

نهمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

--1396 / 09 / 11  -12:17 تعداد مشاهدات :298

نخستین همایش ملی هنر وسلامت

--1396 / 08 / 03  -9:31 تعداد مشاهدات :1053

 

--1397 / 07 / 07  -14:45 تعداد مشاهدات :38


--1397 / 06 / 27  -11:50 تعداد مشاهدات :53


--1397 / 06 / 06  -13:38 تعداد مشاهدات :66


--1397 / 06 / 06  -13:38 تعداد مشاهدات :31


--1397 / 06 / 06  -13:37 تعداد مشاهدات :26


--1397 / 06 / 06  -13:36 تعداد مشاهدات :27


--1397 / 06 / 06  -13:36 تعداد مشاهدات :28


--1397 / 06 / 06  -13:35 تعداد مشاهدات :27


--1397 / 06 / 06  -13:30 تعداد مشاهدات :28


--1397 / 06 / 06  -13:30 تعداد مشاهدات :24


--1397 / 06 / 06  -13:29 تعداد مشاهدات :29


--1397 / 06 / 06  -13:28 تعداد مشاهدات :28


--1397 / 06 / 06  -13:28 تعداد مشاهدات :27


--1397 / 06 / 06  -13:27 تعداد مشاهدات :33