دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

2:43:47 PM 1397 / 10 / 28
   
     

 

اخبار معاونتاخبار دانشگاهاستعدادهای درخشانسمینارها و کنگره هاخبرنامه معاونت آموزشی وزارت

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

--1397 / 10 / 24  -12:5 تعداد مشاهدات :35

نخستین رویداد کارآفرینی و فناوری شهر خوب، در دانشگاه کاشان برگزار می شود

--1397 / 10 / 18  -8:17 تعداد مشاهدات :54


--1397 / 10 / 02  -12:6 تعداد مشاهدات :75


--1397 / 08 / 12  -14:58 تعداد مشاهدات :133


--1397 / 07 / 15  -12:18 تعداد مشاهدات :169


--1397 / 05 / 09  -7:52 تعداد مشاهدات :195


--1397 / 04 / 12  -12:32 تعداد مشاهدات :274


--1397 / 04 / 10  -10:49 تعداد مشاهدات :248


--1397 / 03 / 13  -12:1 تعداد مشاهدات :277


--1397 / 03 / 10  -12:34 تعداد مشاهدات :216


--1397 / 03 / 09  -8:47 تعداد مشاهدات :247


--1397 / 02 / 04  -9:21 تعداد مشاهدات :203


--1396 / 12 / 07  -13:35 تعداد مشاهدات :351


--1396 / 12 / 02  -9:36 تعداد مشاهدات :243

 
نخستین رویداد کارآفرینی و فناوری شهر خوب، در دانشگاه کاشان برگزار می شود

--1397 / 10 / 12  -12:53 تعداد مشاهدات :31


--1397 / 10 / 08  -13:16 تعداد مشاهدات :36


--1397 / 10 / 01  -9:57 تعداد مشاهدات :49


--1397 / 09 / 25  -9:21 تعداد مشاهدات :38


--1397 / 09 / 10  -9:15 تعداد مشاهدات :70

دومین کنگره بین المللی زیست پزشکی

--1397 / 07 / 08  -9:14 تعداد مشاهدات :123

دومین کنگره سراسری ترومبوز و هموستاز ایران

--1397 / 06 / 07  -9:13 تعداد مشاهدات :102


--1397 / 05 / 30  -13:49 تعداد مشاهدات :111

کنگره بین المللی سرطان های شایع دستگاه گوارش

--1397 / 05 / 27  -8:56 تعداد مشاهدات :159


--1397 / 05 / 23  -8:3 تعداد مشاهدات :164


--1397 / 05 / 09  -9:46 تعداد مشاهدات :130

کارگاهها و سمپوزیم های یک روزه

--1397 / 05 / 08  -8:29 تعداد مشاهدات :149

دومین کنگره بین المللی التهاب سیستم عصبی و دومین فستیوال دانشجویی علم اعصاب

--1396 / 12 / 13  -8:48 تعداد مشاهدات :292

سمپوزیوم یک روزه بیماری های اعصاب و سلول های بنیادی

--1396 / 11 / 12  -10:29 تعداد مشاهدات :313

 

--1397 / 10 / 04  -12:35 تعداد مشاهدات :47


--1397 / 09 / 10  -11:8 تعداد مشاهدات :73


--1397 / 08 / 13  -14:49 تعداد مشاهدات :106


--1397 / 07 / 07  -14:45 تعداد مشاهدات :135


--1397 / 06 / 27  -11:50 تعداد مشاهدات :143


--1397 / 06 / 06  -13:38 تعداد مشاهدات :118


--1397 / 06 / 06  -13:38 تعداد مشاهدات :126


--1397 / 06 / 06  -13:37 تعداد مشاهدات :72


--1397 / 06 / 06  -13:36 تعداد مشاهدات :71


--1397 / 06 / 06  -13:36 تعداد مشاهدات :67


--1397 / 06 / 06  -13:35 تعداد مشاهدات :72


--1397 / 06 / 06  -13:30 تعداد مشاهدات :70


--1397 / 06 / 06  -13:30 تعداد مشاهدات :71


--1397 / 06 / 06  -13:29 تعداد مشاهدات :75