یا شدید القوى، و یا شدید المحال، یا عزیز، یا عزیز،یا عزیز ذلت بعظمتک جمیع خلقک فاکفنى شّر خلقک، یا محسن، یا مجمل، یا منعم، یا مفضل، یا لا اله الاّ انت، سبحانک انى کنت من الظالمین، فاستجبنا له و نجیناه من الغم، و کذالک ننجى المؤمنین، و صلى الله على محمد و آله الطّیبین الطّاهرین. 

 

10:59:35 PM 1396 / 08 / 26
   
     


 

اخبار معاونتاخبار دانشگاهاخبار استعدادهای درخشانسمینارها و کنگره ها

 

--1396 / 08 / 21  -8:58 تعداد مشاهدات :40

مراسم طلوع ویژه تقدیر از دانشجویان برتر و استعداد درخشان دانشگاه

--1396 / 08 / 20  -9:22 تعداد مشاهدات :63


--1396 / 08 / 15  -12:21 تعداد مشاهدات :48


--1396 / 08 / 09  -13:22 تعداد مشاهدات :67


--1396 / 08 / 09  -12:30 تعداد مشاهدات :102


--1396 / 08 / 09  -12:21 تعداد مشاهدات :81


--1396 / 08 / 09  -12:15 تعداد مشاهدات :96


--1396 / 08 / 08  -10:1 تعداد مشاهدات :74


--1396 / 08 / 07  -10:8 تعداد مشاهدات :53


--1396 / 08 / 01  -9:18 تعداد مشاهدات :65


--1396 / 07 / 24  -9:19 تعداد مشاهدات :108


--1396 / 07 / 22  -8:49 تعداد مشاهدات :142


--1396 / 07 / 13  -9:19 تعداد مشاهدات :150


--1396 / 07 / 12  -9:34 تعداد مشاهدات :182

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 
مراسم طلوع ویژه تقدیر از دانشجویان برتر و استعداد درخشان دانشگاه

--1396 / 08 / 20  -9:30 تعداد مشاهدات :26


--1396 / 08 / 15  -12:27 تعداد مشاهدات :25


--1396 / 08 / 07  -12:22 تعداد مشاهدات :38


--1396 / 07 / 26  -8:18 تعداد مشاهدات :67


--1396 / 06 / 07  -12:16 تعداد مشاهدات :192


--1396 / 05 / 25  -11:8 تعداد مشاهدات :207


--1396 / 05 / 21  -12:58 تعداد مشاهدات :181


--1396 / 05 / 21  -10:44 تعداد مشاهدات :213


--1396 / 04 / 26  -13:9 تعداد مشاهدات :241


--1396 / 04 / 10  -10:11 تعداد مشاهدات :343


--1396 / 04 / 07  -11:21 تعداد مشاهدات :307


--1396 / 03 / 25  -10:31 تعداد مشاهدات :334


--1396 / 03 / 21  -9:9 تعداد مشاهدات :302


--1396 / 02 / 21  -9:44 تعداد مشاهدات :345

 
نخستین همایش ملی هنر وسلامت

--1396 / 08 / 03  -9:31 تعداد مشاهدات :45

پنجمین کنگره اخلاق پزشکی و اولین همایش مدرسین اخلاق پزشکی

--1396 / 05 / 22  -9:0 تعداد مشاهدات :181

سومین همایش بین المللی سیره نبوی در طب

--1396 / 05 / 08  -10:1 تعداد مشاهدات :202

چهارمین کنگره سلامت نوزادان ایران همراه با کنگره پرستاری سلامت نوزادان ایران

--1396 / 05 / 04  -8:58 تعداد مشاهدات :204

هفتمین کنگره تخصصی و اولین کنگره بین المللی استانداردهای تجهیزات پزشکی مواد کنترل عفونت و استریلیزاسیون

--1396 / 04 / 27  -10:17 تعداد مشاهدات :224


--1396 / 03 / 24  -9:38 تعداد مشاهدات :310


--1395 / 11 / 30  -11:49 تعداد مشاهدات :550


--1395 / 11 / 30  -11:46 تعداد مشاهدات :540

کنفرانس علمی یک روزه سلولهای بنیادی ، کاربردها، پتانسیل ها و چشم اندازها

--1395 / 11 / 25  -12:53 تعداد مشاهدات :524


--1395 / 11 / 19  -12:12 تعداد مشاهدات :612

بیست و هشتمین کنگره جامعه پزشکان داخلی ایران

--1395 / 11 / 19  -10:5 تعداد مشاهدات :512


--1395 / 11 / 06  -13:12 تعداد مشاهدات :627

دهمین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی

--1395 / 10 / 06  -10:53 تعداد مشاهدات :643

بیست و هفتمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران

--1395 / 09 / 20  -12:27 تعداد مشاهدات :615