11:50:20 PM 1396 / 04 / 07
   
     


 

اخبار معاونتاخبار دانشگاهاخبار استعدادهای درخشانسمینارها و کنگره ها

 

--1396 / 04 / 07  -11:30 تعداد مشاهدات :17


--1396 / 03 / 27  -12:10 تعداد مشاهدات :78


--1396 / 03 / 25  -10:46 تعداد مشاهدات :67


--1396 / 03 / 20  -13:49 تعداد مشاهدات :150


--1396 / 03 / 18  -11:47 تعداد مشاهدات :88


--1396 / 03 / 18  -11:40 تعداد مشاهدات :95


--1396 / 03 / 18  -11:31 تعداد مشاهدات :98


--1396 / 03 / 10  -11:39 تعداد مشاهدات :245


--1396 / 03 / 09  -11:34 تعداد مشاهدات :120


--1396 / 03 / 02  -11:11 تعداد مشاهدات :147

برگزاری آزمون انفرادی حیطه های المپیاد مورخ 96/03/05

--1396 / 03 / 01  -10:49 تعداد مشاهدات :85


--1396 / 02 / 27  -8:10 تعداد مشاهدات :130

کارگاه اخلاق حرفه ای ویژه اعضای هیئت علمی

--1396 / 02 / 25  -12:10 تعداد مشاهدات :112


--1396 / 02 / 21  -9:16 تعداد مشاهدات :128

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

--1396 / 04 / 07  -11:21 تعداد مشاهدات :14


--1396 / 03 / 25  -10:31 تعداد مشاهدات :60


--1396 / 03 / 21  -9:9 تعداد مشاهدات :50


--1396 / 02 / 21  -9:44 تعداد مشاهدات :98


--1396 / 02 / 16  -10:6 تعداد مشاهدات :115


--1396 / 02 / 12  -13:47 تعداد مشاهدات :125

اعلام آمادگی پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جهت جذب و فعالیت پژوهشگران استعداد درخشان

--1396 / 01 / 08  -13:25 تعداد مشاهدات :189


--1395 / 11 / 30  -10:23 تعداد مشاهدات :307

آیین تقدیر از دانشجویان استعدادهای درخشان دانشگاه برگزار شد

--1395 / 09 / 30  -13:54 تعداد مشاهدات :388

اصفهان بعد از تهران بیشترین آمار نخبگان کشور را دارد

--1395 / 09 / 30  -13:52 تعداد مشاهدات :329

حدود 200 دانشجوی استعداد درخشان در دانشگاه مشغول به تحصیل هستند

--1395 / 09 / 30  -13:49 تعداد مشاهدات :342

مراسم طلوع ویژه تقدیر از دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه

--1395 / 09 / 20  -8:44 تعداد مشاهدات :550


--1395 / 09 / 06  -8:20 تعداد مشاهدات :389


--1395 / 08 / 29  -12:17 تعداد مشاهدات :439

 

--1396 / 03 / 24  -9:38 تعداد مشاهدات :40


--1395 / 11 / 30  -11:49 تعداد مشاهدات :276


--1395 / 11 / 30  -11:46 تعداد مشاهدات :291

کنفرانس علمی یک روزه سلولهای بنیادی ، کاربردها، پتانسیل ها و چشم اندازها

--1395 / 11 / 25  -12:53 تعداد مشاهدات :271


--1395 / 11 / 19  -12:12 تعداد مشاهدات :354

بیست و هشتمین کنگره جامعه پزشکان داخلی ایران

--1395 / 11 / 19  -10:5 تعداد مشاهدات :253


--1395 / 11 / 06  -13:12 تعداد مشاهدات :347

دهمین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی

--1395 / 10 / 06  -10:53 تعداد مشاهدات :371

بیست و هفتمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران

--1395 / 09 / 20  -12:27 تعداد مشاهدات :355

کنفرانس تازه های تشخیص و درمان تومورهای مغزی

--1395 / 09 / 15  -9:55 تعداد مشاهدات :445


--1395 / 09 / 06  -10:7 تعداد مشاهدات :398


--1395 / 09 / 06  -9:42 تعداد مشاهدات :357


--1395 / 08 / 27  -11:27 تعداد مشاهدات :440


--1395 / 08 / 20  -11:8 تعداد مشاهدات :417