پیامبر اکرم (ص): روزه گرفتن در گرما، جهاد است.

11:48:28 AM 1395 / 04 / 09
   
     


 

اخبار معاونتاخبار دانشگاهاخبار استعدادهای درخشانسمینارها و کنگره ها

 

--1395 / 04 / 06  -10:5 تعداد مشاهدات :38


--1395 / 04 / 05  -10:41 تعداد مشاهدات :76


--1395 / 04 / 03  -11:31 تعداد مشاهدات :95


--1395 / 04 / 02  -11:29 تعداد مشاهدات :56


--1395 / 04 / 01  -10:21 تعداد مشاهدات :117


--1395 / 03 / 31  -13:54 تعداد مشاهدات :72


--1395 / 03 / 29  -12:46 تعداد مشاهدات :121


--1395 / 03 / 29  -12:25 تعداد مشاهدات :80


--1395 / 03 / 25  -13:41 تعداد مشاهدات :300


--1395 / 03 / 24  -8:51 تعداد مشاهدات :281


--1395 / 03 / 18  -8:28 تعداد مشاهدات :122


--1395 / 03 / 17  -13:28 تعداد مشاهدات :101


--1395 / 03 / 17  -12:57 تعداد مشاهدات :91


--1395 / 03 / 16  -10:54 تعداد مشاهدات :135

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

--1395 / 03 / 26  -13:44 تعداد مشاهدات :47


--1395 / 03 / 26  -7:59 تعداد مشاهدات :62


--1395 / 03 / 16  -8:59 تعداد مشاهدات :76


--1395 / 03 / 01  -8:18 تعداد مشاهدات :103

کارگاه جستجو در منابع پزشکی و روش تحقیق

--1395 / 02 / 28  -12:2 تعداد مشاهدات :107


--1395 / 02 / 27  -14:54 تعداد مشاهدات :125

کارگاه پروپوزال نویسی برای کلیه دانشجویان

--1394 / 12 / 08  -13:19 تعداد مشاهدات :315


--1394 / 11 / 20  -11:40 تعداد مشاهدات :367


--1394 / 11 / 20  -11:35 تعداد مشاهدات :282


--1394 / 11 / 20  -11:27 تعداد مشاهدات :342

 

--1395 / 04 / 03  -12:24 تعداد مشاهدات :20


--1395 / 04 / 01  -8:54 تعداد مشاهدات :26


--1395 / 03 / 31  -14:6 تعداد مشاهدات :30

پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران

--1395 / 03 / 29  -11:25 تعداد مشاهدات :35


--1395 / 03 / 27  -10:50 تعداد مشاهدات :38


--1395 / 03 / 08  -9:46 تعداد مشاهدات :78

دومین کنگره بین المللی نفرولوژی و اورولوژی

--1395 / 03 / 03  -8:30 تعداد مشاهدات :89


--1395 / 02 / 25  -8:15 تعداد مشاهدات :107

اولین سمپوزیوم ملی بررسی مدل های طرح تحول نظام سلامت

--1395 / 01 / 10  -13:19 تعداد مشاهدات :198

هفدهمین کنگره سالانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور

--1395 / 01 / 07  -10:6 تعداد مشاهدات :259

دومین همایش ملی نقد عملکرد دولت یازدهم در حوزه سلامت

--1394 / 12 / 18  -8:6 تعداد مشاهدات :359

اولین همایش ملی تازه های بیماری های عروقی و متابولیک

--1394 / 11 / 06  -11:39 تعداد مشاهدات :328

بیست و هفتمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران

--1394 / 10 / 16  -13:29 تعداد مشاهدات :379

اولین همایش ملی «سواد سلامت»

--1394 / 10 / 15  -12:36 تعداد مشاهدات :397

 
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر