12:04:01 AM 1396 / 01 / 06
   
     


 

اخبار معاونتاخبار دانشگاهاخبار استعدادهای درخشانسمینارها و کنگره ها

 

--1395 / 12 / 26  -15:19 تعداد مشاهدات :151


--1395 / 12 / 26  -15:13 تعداد مشاهدات :124


--1395 / 12 / 26  -15:1 تعداد مشاهدات :121


--1395 / 12 / 23  -13:23 تعداد مشاهدات :118


--1395 / 12 / 22  -9:35 تعداد مشاهدات :193


--1395 / 12 / 14  -13:42 تعداد مشاهدات :141


--1395 / 12 / 10  -12:14 تعداد مشاهدات :152


--1395 / 12 / 05  -11:39 تعداد مشاهدات :124


--1395 / 12 / 03  -9:44 تعداد مشاهدات :276


--1395 / 12 / 01  -12:6 تعداد مشاهدات :189


--1395 / 11 / 30  -10:27 تعداد مشاهدات :149


--1395 / 11 / 20  -8:44 تعداد مشاهدات :175


--1395 / 11 / 19  -13:17 تعداد مشاهدات :217


--1395 / 11 / 12  -13:9 تعداد مشاهدات :175

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

--1395 / 11 / 30  -10:23 تعداد مشاهدات :106

آیین تقدیر از دانشجویان استعدادهای درخشان دانشگاه برگزار شد

--1395 / 09 / 30  -13:54 تعداد مشاهدات :223

اصفهان بعد از تهران بیشترین آمار نخبگان کشور را دارد

--1395 / 09 / 30  -13:52 تعداد مشاهدات :179

حدود 200 دانشجوی استعداد درخشان در دانشگاه مشغول به تحصیل هستند

--1395 / 09 / 30  -13:49 تعداد مشاهدات :180

مراسم طلوع ویژه تقدیر از دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه

--1395 / 09 / 20  -8:44 تعداد مشاهدات :356


--1395 / 09 / 06  -8:20 تعداد مشاهدات :241


--1395 / 08 / 29  -12:17 تعداد مشاهدات :284

برگزاری کارگاه جستجوی منابع الکترونیک

--1395 / 08 / 29  -9:16 تعداد مشاهدات :267


--1395 / 08 / 22  -8:20 تعداد مشاهدات :261


--1395 / 08 / 16  -12:33 تعداد مشاهدات :251

کلاس های آموزشی زبان و کامپیوتر جهت دانشجویان استعدادهای درخشان

--1395 / 08 / 02  -13:16 تعداد مشاهدات :343


--1395 / 07 / 13  -13:45 تعداد مشاهدات :401


--1395 / 07 / 08  -13:2 تعداد مشاهدات :382


--1395 / 06 / 20  -11:20 تعداد مشاهدات :611

 

--1395 / 11 / 30  -11:49 تعداد مشاهدات :86


--1395 / 11 / 30  -11:46 تعداد مشاهدات :94

کنفرانس علمی یک روزه سلولهای بنیادی ، کاربردها، پتانسیل ها و چشم اندازها

--1395 / 11 / 25  -12:53 تعداد مشاهدات :112


--1395 / 11 / 19  -12:12 تعداد مشاهدات :145

بیست و هشتمین کنگره جامعه پزشکان داخلی ایران

--1395 / 11 / 19  -10:5 تعداد مشاهدات :87


--1395 / 11 / 06  -13:12 تعداد مشاهدات :147

دهمین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی

--1395 / 10 / 06  -10:53 تعداد مشاهدات :212

بیست و هفتمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران

--1395 / 09 / 20  -12:27 تعداد مشاهدات :208

کنفرانس تازه های تشخیص و درمان تومورهای مغزی

--1395 / 09 / 15  -9:55 تعداد مشاهدات :290


--1395 / 09 / 06  -10:7 تعداد مشاهدات :230


--1395 / 09 / 06  -9:42 تعداد مشاهدات :220


--1395 / 08 / 27  -11:27 تعداد مشاهدات :279


--1395 / 08 / 20  -11:8 تعداد مشاهدات :263


--1395 / 08 / 16  -11:27 تعداد مشاهدات :307