8:11:07 PM 1396 / 07 / 26
   
     


 

اخبار معاونتاخبار دانشگاهاخبار استعدادهای درخشانسمینارها و کنگره ها

 

--1396 / 07 / 24  -9:19 تعداد مشاهدات :26


--1396 / 07 / 22  -8:49 تعداد مشاهدات :71


--1396 / 07 / 13  -9:19 تعداد مشاهدات :79


--1396 / 07 / 12  -9:34 تعداد مشاهدات :116


--1396 / 06 / 28  -10:16 تعداد مشاهدات :139


--1396 / 06 / 26  -10:3 تعداد مشاهدات :163


--1396 / 06 / 25  -9:23 تعداد مشاهدات :144


--1396 / 06 / 25  -8:42 تعداد مشاهدات :117


--1396 / 06 / 21  -13:53 تعداد مشاهدات :165


--1396 / 06 / 13  -9:46 تعداد مشاهدات :139


--1396 / 06 / 12  -12:0 تعداد مشاهدات :143


--1396 / 06 / 04  -9:16 تعداد مشاهدات :219


--1396 / 05 / 29  -11:24 تعداد مشاهدات :344


--1396 / 05 / 25  -10:49 تعداد مشاهدات :302

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

--1396 / 07 / 26  -8:18 تعداد مشاهدات :3


--1396 / 06 / 07  -12:16 تعداد مشاهدات :140


--1396 / 05 / 25  -11:8 تعداد مشاهدات :156


--1396 / 05 / 21  -12:58 تعداد مشاهدات :139


--1396 / 05 / 21  -10:44 تعداد مشاهدات :158


--1396 / 04 / 26  -13:9 تعداد مشاهدات :196


--1396 / 04 / 10  -10:11 تعداد مشاهدات :287


--1396 / 04 / 07  -11:21 تعداد مشاهدات :258


--1396 / 03 / 25  -10:31 تعداد مشاهدات :284


--1396 / 03 / 21  -9:9 تعداد مشاهدات :261


--1396 / 02 / 21  -9:44 تعداد مشاهدات :294


--1396 / 02 / 16  -10:6 تعداد مشاهدات :506


--1396 / 02 / 12  -13:47 تعداد مشاهدات :433

اعلام آمادگی پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جهت جذب و فعالیت پژوهشگران استعداد درخشان

--1396 / 01 / 08  -13:25 تعداد مشاهدات :390

 
پنجمین کنگره اخلاق پزشکی و اولین همایش مدرسین اخلاق پزشکی

--1396 / 05 / 22  -9:0 تعداد مشاهدات :132

سومین همایش بین المللی سیره نبوی در طب

--1396 / 05 / 08  -10:1 تعداد مشاهدات :161

چهارمین کنگره سلامت نوزادان ایران همراه با کنگره پرستاری سلامت نوزادان ایران

--1396 / 05 / 04  -8:58 تعداد مشاهدات :161

هفتمین کنگره تخصصی و اولین کنگره بین المللی استانداردهای تجهیزات پزشکی مواد کنترل عفونت و استریلیزاسیون

--1396 / 04 / 27  -10:17 تعداد مشاهدات :186


--1396 / 03 / 24  -9:38 تعداد مشاهدات :264


--1395 / 11 / 30  -11:49 تعداد مشاهدات :504


--1395 / 11 / 30  -11:46 تعداد مشاهدات :498

کنفرانس علمی یک روزه سلولهای بنیادی ، کاربردها، پتانسیل ها و چشم اندازها

--1395 / 11 / 25  -12:53 تعداد مشاهدات :480


--1395 / 11 / 19  -12:12 تعداد مشاهدات :569

بیست و هشتمین کنگره جامعه پزشکان داخلی ایران

--1395 / 11 / 19  -10:5 تعداد مشاهدات :468


--1395 / 11 / 06  -13:12 تعداد مشاهدات :580

دهمین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی

--1395 / 10 / 06  -10:53 تعداد مشاهدات :593

بیست و هفتمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران

--1395 / 09 / 20  -12:27 تعداد مشاهدات :566

کنفرانس تازه های تشخیص و درمان تومورهای مغزی

--1395 / 09 / 15  -9:55 تعداد مشاهدات :668