4:08:06 AM 1395 / 12 / 05
   
     


 

اخبار معاونتاخبار دانشگاهاخبار استعدادهای درخشانسمینارها و کنگره ها

 

--1395 / 12 / 03  -9:44 تعداد مشاهدات :68


--1395 / 12 / 01  -12:6 تعداد مشاهدات :75


--1395 / 11 / 30  -10:27 تعداد مشاهدات :50


--1395 / 11 / 20  -8:44 تعداد مشاهدات :93


--1395 / 11 / 19  -13:17 تعداد مشاهدات :132


--1395 / 11 / 12  -13:9 تعداد مشاهدات :114


--1395 / 11 / 06  -13:30 تعداد مشاهدات :127


--1395 / 10 / 30  -13:1 تعداد مشاهدات :129


--1395 / 10 / 30  -12:53 تعداد مشاهدات :87


--1395 / 10 / 27  -13:48 تعداد مشاهدات :174


--1395 / 10 / 23  -11:31 تعداد مشاهدات :120


--1395 / 10 / 23  -10:24 تعداد مشاهدات :172


--1395 / 10 / 23  -9:35 تعداد مشاهدات :113


--1395 / 10 / 20  -12:50 تعداد مشاهدات :216

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

--1395 / 11 / 30  -10:23 تعداد مشاهدات :22

آیین تقدیر از دانشجویان استعدادهای درخشان دانشگاه برگزار شد

--1395 / 09 / 30  -13:54 تعداد مشاهدات :161

اصفهان بعد از تهران بیشترین آمار نخبگان کشور را دارد

--1395 / 09 / 30  -13:52 تعداد مشاهدات :121

حدود 200 دانشجوی استعداد درخشان در دانشگاه مشغول به تحصیل هستند

--1395 / 09 / 30  -13:49 تعداد مشاهدات :127

مراسم طلوع ویژه تقدیر از دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه

--1395 / 09 / 20  -8:44 تعداد مشاهدات :284


--1395 / 09 / 06  -8:20 تعداد مشاهدات :191


--1395 / 08 / 29  -12:17 تعداد مشاهدات :230

برگزاری کارگاه جستجوی منابع الکترونیک

--1395 / 08 / 29  -9:16 تعداد مشاهدات :219


--1395 / 08 / 22  -8:20 تعداد مشاهدات :212


--1395 / 08 / 16  -12:33 تعداد مشاهدات :204

کلاس های آموزشی زبان و کامپیوتر جهت دانشجویان استعدادهای درخشان

--1395 / 08 / 02  -13:16 تعداد مشاهدات :293


--1395 / 07 / 13  -13:45 تعداد مشاهدات :345


--1395 / 07 / 08  -13:2 تعداد مشاهدات :332


--1395 / 06 / 20  -11:20 تعداد مشاهدات :542

 

--1395 / 11 / 30  -11:49 تعداد مشاهدات :13


--1395 / 11 / 30  -11:46 تعداد مشاهدات :16

کنفرانس علمی یک روزه سلولهای بنیادی ، کاربردها، پتانسیل ها و چشم اندازها

--1395 / 11 / 25  -12:53 تعداد مشاهدات :37


--1395 / 11 / 19  -12:12 تعداد مشاهدات :65

بیست و هشتمین کنگره جامعه پزشکان داخلی ایران

--1395 / 11 / 19  -10:5 تعداد مشاهدات :34


--1395 / 11 / 06  -13:12 تعداد مشاهدات :80

دهمین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی

--1395 / 10 / 06  -10:53 تعداد مشاهدات :153

بیست و هفتمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران

--1395 / 09 / 20  -12:27 تعداد مشاهدات :153

کنفرانس تازه های تشخیص و درمان تومورهای مغزی

--1395 / 09 / 15  -9:55 تعداد مشاهدات :239


--1395 / 09 / 06  -10:7 تعداد مشاهدات :177


--1395 / 09 / 06  -9:42 تعداد مشاهدات :170


--1395 / 08 / 27  -11:27 تعداد مشاهدات :224


--1395 / 08 / 20  -11:8 تعداد مشاهدات :212


--1395 / 08 / 16  -11:27 تعداد مشاهدات :255