من دریافته ام که ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند که مصمم به داشتن چنین ایده هایی باشیم.

2:54:53 AM 1397 / 07 / 02
   
     


 

اخبار معاونتاخبار دانشگاهاستعدادهای درخشانسمینارها و کنگره هاخبرنامه معاونت آموزشی وزارت

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

--1397 / 05 / 09  -7:52 تعداد مشاهدات :100


--1397 / 04 / 12  -12:32 تعداد مشاهدات :142


--1397 / 04 / 10  -10:49 تعداد مشاهدات :146


--1397 / 03 / 13  -12:1 تعداد مشاهدات :184


--1397 / 03 / 10  -12:34 تعداد مشاهدات :164


--1397 / 03 / 09  -8:47 تعداد مشاهدات :176


--1397 / 02 / 04  -9:21 تعداد مشاهدات :144


--1396 / 12 / 07  -13:35 تعداد مشاهدات :290


--1396 / 12 / 02  -9:36 تعداد مشاهدات :178


--1396 / 09 / 04  -11:12 تعداد مشاهدات :384

مراسم طلوع ویژه تقدیر از دانشجویان برتر و استعداد درخشان دانشگاه

--1396 / 08 / 20  -9:30 تعداد مشاهدات :1989


--1396 / 08 / 15  -12:27 تعداد مشاهدات :1889


--1396 / 08 / 07  -12:22 تعداد مشاهدات :357


--1396 / 07 / 26  -8:18 تعداد مشاهدات :412

 
دومین کنگره سراسری ترومبوز و هموستاز ایران

--1397 / 06 / 07  -9:13 تعداد مشاهدات :36


--1397 / 05 / 30  -13:49 تعداد مشاهدات :48

کنگره بین المللی سرطان های شایع دستگاه گوارش

--1397 / 05 / 27  -8:56 تعداد مشاهدات :47


--1397 / 05 / 23  -8:3 تعداد مشاهدات :54


--1397 / 05 / 09  -9:46 تعداد مشاهدات :71

کارگاهها و سمپوزیم های یک روزه

--1397 / 05 / 08  -8:29 تعداد مشاهدات :83

دومین کنگره بین المللی التهاب سیستم عصبی و دومین فستیوال دانشجویی علم اعصاب

--1396 / 12 / 13  -8:48 تعداد مشاهدات :229

سمپوزیوم یک روزه بیماری های اعصاب و سلول های بنیادی

--1396 / 11 / 12  -10:29 تعداد مشاهدات :253

بیست و یکمین کنگره انجمن اورولوژی و یازدهمین کنگره پرستاری اورولوژی

--1396 / 10 / 17  -8:46 تعداد مشاهدات :262

سیزدهمین کنگره تغذیه کودکان و نوجوانان ایران

--1396 / 09 / 12  -10:23 تعداد مشاهدات :323

ششمین همایش ارتقاء مدیریت اطلاعات سلامت

--1396 / 09 / 12  -9:25 تعداد مشاهدات :313

نهمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

--1396 / 09 / 11  -12:17 تعداد مشاهدات :289

نخستین همایش ملی هنر وسلامت

--1396 / 08 / 03  -9:31 تعداد مشاهدات :970

پنجمین کنگره اخلاق پزشکی و اولین همایش مدرسین اخلاق پزشکی

--1396 / 05 / 22  -9:0 تعداد مشاهدات :496

 

--1397 / 06 / 27  -11:50 تعداد مشاهدات :29


--1397 / 06 / 06  -13:38 تعداد مشاهدات :57


--1397 / 06 / 06  -13:38 تعداد مشاهدات :24


--1397 / 06 / 06  -13:37 تعداد مشاهدات :23


--1397 / 06 / 06  -13:36 تعداد مشاهدات :21


--1397 / 06 / 06  -13:36 تعداد مشاهدات :22


--1397 / 06 / 06  -13:35 تعداد مشاهدات :21


--1397 / 06 / 06  -13:30 تعداد مشاهدات :21


--1397 / 06 / 06  -13:30 تعداد مشاهدات :19


--1397 / 06 / 06  -13:29 تعداد مشاهدات :22


--1397 / 06 / 06  -13:28 تعداد مشاهدات :22


--1397 / 06 / 06  -13:28 تعداد مشاهدات :20


--1397 / 06 / 06  -13:27 تعداد مشاهدات :21


--1397 / 06 / 06  -13:26 تعداد مشاهدات :21