1:47:28 PM 1396 / 02 / 09
   
     


 

اخبار معاونتاخبار دانشگاهاخبار استعدادهای درخشانسمینارها و کنگره ها

 

--1396 / 01 / 31  -12:2 تعداد مشاهدات :82


--1396 / 01 / 28  -10:11 تعداد مشاهدات :142


--1395 / 12 / 26  -15:19 تعداد مشاهدات :376


--1395 / 12 / 26  -15:13 تعداد مشاهدات :236


--1395 / 12 / 26  -15:1 تعداد مشاهدات :252


--1395 / 12 / 23  -13:23 تعداد مشاهدات :191


--1395 / 12 / 22  -9:35 تعداد مشاهدات :309


--1395 / 12 / 14  -13:42 تعداد مشاهدات :232


--1395 / 12 / 10  -12:14 تعداد مشاهدات :254


--1395 / 12 / 05  -11:39 تعداد مشاهدات :206


--1395 / 12 / 03  -9:44 تعداد مشاهدات :412


--1395 / 12 / 01  -12:6 تعداد مشاهدات :257


--1395 / 11 / 30  -10:27 تعداد مشاهدات :238


--1395 / 11 / 20  -8:44 تعداد مشاهدات :269

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 
اعلام آمادگی پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جهت جذب و فعالیت پژوهشگران استعداد درخشان

--1396 / 01 / 08  -13:25 تعداد مشاهدات :84


--1395 / 11 / 30  -10:23 تعداد مشاهدات :185

آیین تقدیر از دانشجویان استعدادهای درخشان دانشگاه برگزار شد

--1395 / 09 / 30  -13:54 تعداد مشاهدات :282

اصفهان بعد از تهران بیشترین آمار نخبگان کشور را دارد

--1395 / 09 / 30  -13:52 تعداد مشاهدات :231

حدود 200 دانشجوی استعداد درخشان در دانشگاه مشغول به تحصیل هستند

--1395 / 09 / 30  -13:49 تعداد مشاهدات :233

مراسم طلوع ویژه تقدیر از دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه

--1395 / 09 / 20  -8:44 تعداد مشاهدات :434


--1395 / 09 / 06  -8:20 تعداد مشاهدات :293


--1395 / 08 / 29  -12:17 تعداد مشاهدات :339

برگزاری کارگاه جستجوی منابع الکترونیک

--1395 / 08 / 29  -9:16 تعداد مشاهدات :323


--1395 / 08 / 22  -8:20 تعداد مشاهدات :309


--1395 / 08 / 16  -12:33 تعداد مشاهدات :300

کلاس های آموزشی زبان و کامپیوتر جهت دانشجویان استعدادهای درخشان

--1395 / 08 / 02  -13:16 تعداد مشاهدات :399


--1395 / 07 / 13  -13:45 تعداد مشاهدات :461


--1395 / 07 / 08  -13:2 تعداد مشاهدات :440

 

--1395 / 11 / 30  -11:49 تعداد مشاهدات :153


--1395 / 11 / 30  -11:46 تعداد مشاهدات :171

کنفرانس علمی یک روزه سلولهای بنیادی ، کاربردها، پتانسیل ها و چشم اندازها

--1395 / 11 / 25  -12:53 تعداد مشاهدات :173


--1395 / 11 / 19  -12:12 تعداد مشاهدات :233

بیست و هشتمین کنگره جامعه پزشکان داخلی ایران

--1395 / 11 / 19  -10:5 تعداد مشاهدات :147


--1395 / 11 / 06  -13:12 تعداد مشاهدات :225

دهمین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی

--1395 / 10 / 06  -10:53 تعداد مشاهدات :269

بیست و هفتمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران

--1395 / 09 / 20  -12:27 تعداد مشاهدات :255

کنفرانس تازه های تشخیص و درمان تومورهای مغزی

--1395 / 09 / 15  -9:55 تعداد مشاهدات :345


--1395 / 09 / 06  -10:7 تعداد مشاهدات :286


--1395 / 09 / 06  -9:42 تعداد مشاهدات :272


--1395 / 08 / 27  -11:27 تعداد مشاهدات :337


--1395 / 08 / 20  -11:8 تعداد مشاهدات :318


--1395 / 08 / 16  -11:27 تعداد مشاهدات :370