دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

1:20:10 PM 1398 / 08 / 01
   
      
 

اخبار معاونتاخبار دانشگاهاستعدادهای درخشانسمینارها و کنگره هاخبرنامه معاونت آموزشی وزارت

 

--1398 / 07 / 30  -13:5 تعداد مشاهدات :27


--1398 / 07 / 29  -11:45 تعداد مشاهدات :66


--1398 / 07 / 29  -11:14 تعداد مشاهدات :48


--1398 / 07 / 29  -10:14 تعداد مشاهدات :35


--1398 / 07 / 28  -15:4 تعداد مشاهدات :59


--1398 / 07 / 24  -14:56 تعداد مشاهدات :108


--1398 / 07 / 24  -14:46 تعداد مشاهدات :85


--1398 / 07 / 24  -14:25 تعداد مشاهدات :69


--1398 / 07 / 24  -9:31 تعداد مشاهدات :96


--1398 / 07 / 24  -9:16 تعداد مشاهدات :81

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

--1398 / 07 / 21  -9:5 تعداد مشاهدات :129


--1398 / 07 / 20  -14:55 تعداد مشاهدات :134


--1398 / 07 / 10  -14:35 تعداد مشاهدات :177


--1398 / 06 / 20  -9:58 تعداد مشاهدات :208


--1398 / 06 / 09  -12:9 تعداد مشاهدات :349


--1398 / 05 / 05  -11:47 تعداد مشاهدات :259


--1398 / 04 / 30  -10:7 تعداد مشاهدات :264


--1398 / 04 / 18  -10:32 تعداد مشاهدات :281


--1398 / 04 / 01  -10:36 تعداد مشاهدات :288


--1398 / 03 / 01  -11:40 تعداد مشاهدات :495


--1398 / 02 / 31  -12:2 تعداد مشاهدات :346


--1398 / 02 / 15  -14:51 تعداد مشاهدات :339


--1398 / 02 / 15  -14:46 تعداد مشاهدات :333


--1398 / 01 / 26  -12:45 تعداد مشاهدات :333

 
هفتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی

--1398 / 06 / 12  -11:8 تعداد مشاهدات :229

ششمین کنگره تخصصی و سومین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات

--1398 / 06 / 06  -9:16 تعداد مشاهدات :213

همایش بین المللی بازاندیشی آرای استاد مطهری در مواجهه با مسائل روز

--1398 / 05 / 07  -14:56 تعداد مشاهدات :226


--1398 / 04 / 02  -12:49 تعداد مشاهدات :421


--1397 / 11 / 14  -11:15 تعداد مشاهدات :504

نخستین رویداد کارآفرینی و فناوری شهر خوب، در دانشگاه کاشان برگزار می شود

--1397 / 10 / 12  -12:53 تعداد مشاهدات :416


--1397 / 10 / 08  -13:16 تعداد مشاهدات :262


--1397 / 10 / 01  -9:57 تعداد مشاهدات :249


--1397 / 09 / 25  -9:21 تعداد مشاهدات :380


--1397 / 09 / 10  -9:15 تعداد مشاهدات :308

دومین کنگره بین المللی زیست پزشکی

--1397 / 07 / 08  -9:14 تعداد مشاهدات :285

دومین کنگره سراسری ترومبوز و هموستاز ایران

--1397 / 06 / 07  -9:13 تعداد مشاهدات :296


--1397 / 05 / 30  -13:49 تعداد مشاهدات :292

کنگره بین المللی سرطان های شایع دستگاه گوارش

--1397 / 05 / 27  -8:56 تعداد مشاهدات :331

 

--1398 / 07 / 08  -12:40 تعداد مشاهدات :38


--1398 / 03 / 12  -11:36 تعداد مشاهدات :175


--1398 / 01 / 05  -8:4 تعداد مشاهدات :233


--1397 / 11 / 07  -14:43 تعداد مشاهدات :256


--1397 / 10 / 04  -12:35 تعداد مشاهدات :333


--1397 / 09 / 10  -11:8 تعداد مشاهدات :284


--1397 / 08 / 13  -14:49 تعداد مشاهدات :320


--1397 / 07 / 07  -14:45 تعداد مشاهدات :326


--1397 / 06 / 27  -11:50 تعداد مشاهدات :348


--1397 / 06 / 06  -13:38 تعداد مشاهدات :291


--1397 / 06 / 06  -13:38 تعداد مشاهدات :363


--1397 / 06 / 06  -13:37 تعداد مشاهدات :248


--1397 / 06 / 06  -13:36 تعداد مشاهدات :251


--1397 / 06 / 06  -13:36 تعداد مشاهدات :240