دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

10:48:28 PM 1397 / 08 / 29
   
     

 

اخبار معاونتاخبار دانشگاهاستعدادهای درخشانسمینارها و کنگره هاخبرنامه معاونت آموزشی وزارت

 

--1397 / 08 / 29  -8:36 تعداد مشاهدات :33


--1397 / 08 / 28  -9:43 تعداد مشاهدات :35


--1397 / 08 / 27  -14:31 تعداد مشاهدات :47


--1397 / 08 / 27  -8:52 تعداد مشاهدات :22


--1397 / 08 / 27  -8:45 تعداد مشاهدات :30


--1397 / 08 / 27  -8:37 تعداد مشاهدات :12


--1397 / 08 / 26  -13:21 تعداد مشاهدات :45


--1397 / 08 / 23  -12:28 تعداد مشاهدات :79

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

--1397 / 08 / 12  -14:58 تعداد مشاهدات :37


--1397 / 07 / 15  -12:18 تعداد مشاهدات :73


--1397 / 05 / 09  -7:52 تعداد مشاهدات :160


--1397 / 04 / 12  -12:32 تعداد مشاهدات :216


--1397 / 04 / 10  -10:49 تعداد مشاهدات :196


--1397 / 03 / 13  -12:1 تعداد مشاهدات :232


--1397 / 03 / 10  -12:34 تعداد مشاهدات :189


--1397 / 03 / 09  -8:47 تعداد مشاهدات :213


--1397 / 02 / 04  -9:21 تعداد مشاهدات :169


--1396 / 12 / 07  -13:35 تعداد مشاهدات :318


--1396 / 12 / 02  -9:36 تعداد مشاهدات :206


--1396 / 09 / 04  -11:12 تعداد مشاهدات :421

مراسم طلوع ویژه تقدیر از دانشجویان برتر و استعداد درخشان دانشگاه

--1396 / 08 / 20  -9:30 تعداد مشاهدات :2020


--1396 / 08 / 15  -12:27 تعداد مشاهدات :1912

 
دومین کنگره بین المللی زیست پزشکی

--1397 / 07 / 08  -9:14 تعداد مشاهدات :58

دومین کنگره سراسری ترومبوز و هموستاز ایران

--1397 / 06 / 07  -9:13 تعداد مشاهدات :67


--1397 / 05 / 30  -13:49 تعداد مشاهدات :79

کنگره بین المللی سرطان های شایع دستگاه گوارش

--1397 / 05 / 27  -8:56 تعداد مشاهدات :92


--1397 / 05 / 23  -8:3 تعداد مشاهدات :101


--1397 / 05 / 09  -9:46 تعداد مشاهدات :102

کارگاهها و سمپوزیم های یک روزه

--1397 / 05 / 08  -8:29 تعداد مشاهدات :118

دومین کنگره بین المللی التهاب سیستم عصبی و دومین فستیوال دانشجویی علم اعصاب

--1396 / 12 / 13  -8:48 تعداد مشاهدات :259

سمپوزیوم یک روزه بیماری های اعصاب و سلول های بنیادی

--1396 / 11 / 12  -10:29 تعداد مشاهدات :281

بیست و یکمین کنگره انجمن اورولوژی و یازدهمین کنگره پرستاری اورولوژی

--1396 / 10 / 17  -8:46 تعداد مشاهدات :287

سیزدهمین کنگره تغذیه کودکان و نوجوانان ایران

--1396 / 09 / 12  -10:23 تعداد مشاهدات :354

ششمین همایش ارتقاء مدیریت اطلاعات سلامت

--1396 / 09 / 12  -9:25 تعداد مشاهدات :337

نهمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

--1396 / 09 / 11  -12:17 تعداد مشاهدات :314

نخستین همایش ملی هنر وسلامت

--1396 / 08 / 03  -9:31 تعداد مشاهدات :1124

 

--1397 / 08 / 13  -14:49 تعداد مشاهدات :36


--1397 / 07 / 07  -14:45 تعداد مشاهدات :73


--1397 / 06 / 27  -11:50 تعداد مشاهدات :78


--1397 / 06 / 06  -13:38 تعداد مشاهدات :88


--1397 / 06 / 06  -13:38 تعداد مشاهدات :52


--1397 / 06 / 06  -13:37 تعداد مشاهدات :44


--1397 / 06 / 06  -13:36 تعداد مشاهدات :42


--1397 / 06 / 06  -13:36 تعداد مشاهدات :42


--1397 / 06 / 06  -13:35 تعداد مشاهدات :45


--1397 / 06 / 06  -13:30 تعداد مشاهدات :45


--1397 / 06 / 06  -13:30 تعداد مشاهدات :41


--1397 / 06 / 06  -13:29 تعداد مشاهدات :42


--1397 / 06 / 06  -13:28 تعداد مشاهدات :45


--1397 / 06 / 06  -13:28 تعداد مشاهدات :45